Sektöründe lider olan tekstil müşterimiz kategori genişlemesine giderek, farklı bir segmentte üretime başlamıştır. Yeni ürün grubunun marka algısına etkisini belirlemek adına müşterileri nezdinde ürün testi tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında ürünler müşterilere ulaştırılarak, iki haftalık kullanımları sağlanmış ve bu süre zarfında günlük doldurmaları istenmiştir.

Tekstil Ürün Deneyimi

Günlük çalışması ile ilk etki, ilk kullanım ve sonraki kullanımlar arasındaki duygu, düşünce ve davranışlarda yaşanan değişimler ve nedenlerinin gün be gün takibi sağlanmıştır. Ürüne karşı geliştirilmiş önyargılar, ürünle ilgili karşılanmayan beklentiler veya etkilenilen özellikler, ürünün keşfedilmiş farklı kullanım şekilleri, ürünün marka etkisi derinlemesine incelenmiş araştırmada marka ile bağı kuvvetlendirici güçlü iç görülere ulaşılmıştır.