Türkiye İtibar Endeksi - Elektrik ve Elektronik

XSIGHTS, 2011-2013 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İtibar Atölyesi işbirliği ile Türkiye İtibar Endeksi’ni (T.İ.E) ölçümlemiş, ülkemiz genelinde itibarı oluşturan etkenleri belirlemiş, sektörlerin itibarlarını kıyaslamış, şirketlerin sektörlerinde ve Türkiye genelindeki diğer şirketlere göre nasıl konumlandırıldıklarını ölçümlemiş ve kurumsal itibar yönetimi alanında bir referans kaynağı oluşturmuştur.

Türkiye İtibar Endeksi - Elektrik ve Elektronik

Her sene düzenli olarak Türkiye geneli ve belirlenen 12 sektör bazında değerlendirme alınan çalışmada, Elektrik Elektronik sektörlerden birini oluşturmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün oluşturduğu Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması doğrultusunda Türkiye’nin 26 alt bölgesindeki iller kapsamında gerçekleştirilen çalışma, tesadüfi seçim ve hanede yüz yüze görüşme yöntemiyle yıllık 2.075 kişiye uygulanmıştır.