Türkiye Sanayi Verimlilik Haritası

Türkiye Sanayi Verimlilik Haritası projesi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü için XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Türkiye geneli 10.100 sanayi kurumu yetkilileri ile görüşülmüştür. Yüz yüze görüşme yöntemi kullanılan çalışma randevu usulü ile gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Sanayi Verimlilik Haritası

Bu araştırma ile Türkiye'nin son 10 yılda gösterdiği ekonomik büyüme performansının sürdürülebilir kılınması ve yüksek katma değerli, yüksek teknolojili üretime dayalı sanayi yapısına dönüşümüne yönlendirilmesi amaçlanmıştır.