Türkiye’deki Hristiyan Azınlıklara Yönelik Kamuoyu Algısı

XSIGHTS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün, uluslararası sivil toplum kuruluşu Screen Changers ortaklığıyla yaptığı araştırmada, Türkiye'deki Hristiyan azınlığa yönelik mevcut kamuoyu algısı araştırıldı.

Türkiye’deki Hristiyan Azınlıklara Yönelik Kamuoyu Algısı

Görüşülen kişilerin Hristiyanlık konusundaki bilgi düzeyleri, Hristiyanlara yönelik tutumları ve Hristiyanlarla halihazırdaki temaslarını öğrenmeyi amaçlayan araştırma, İBBS 2 kapsamında ülke temsili 26 ilden 1500 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Araştırmada çıkan ilgi çekici sonuçlar doğrultusunda;

  • Kamuoyunda, özellikle de kırsal kesimlerde yaşayanlarda, Hristiyanlar ve Hristiyanlık ile ilgili bilgi düzeyinin düşük olduğunu doğrulandı.

  • Görüşülen kişilerin büyük bölümü tarafından Hristiyanlığın Türk kültürüne yabancı bir kavram olarak algılandığını belirlendi.

  • Hristiyanlarla kişisel düzlemde kurulacak ilişkilerin desteklenmesi hoşgörünün yerleştirilmesinde en etkili olabilecek yöntemlerden biri olarak saptandı.

  • Düşük bilgi ve tarafsızlık düzeyine rağmen, kamuoyunun değişim için destek verdiği ortaya çıktı.