Ünlü Kişi Değerlendirmeleri

Uluslararası gıda devi müşterimiz reklam kampanyasında kullanmak istediği ünlüyü hedef kitlesi nezdinde değerlendirmek istemiştir. XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık tarafından tasarlanan çalışmada ünlünün ne kadar tanındığı ve beğenildiği, nasıl bir imajı olduğu, yüzü olduğu markalar, satın alma yaratma etkisi, markaya uygun olup olmadığı, markaya olası katkısı, markayı kullanma olasılığı tespit edilmiştir.

Ünlü Kişi Değerlendirmeleri

Yapılan çalışma ile hem en doğru reklam yatırımı belirlenmiş hem de uygun bulunan ünlünün imajı daha iyi kavrayıp ürüne daha iyi yansıtılabilmiştir.