Otomotiv sektörü derneği olan müşterimiz için gerçekleştirdiğimiz çalışma, stratejik hedefleri doğrultusunda üyelerine verdiği hizmet ve sunduğu faaliyetlerin üyeleri nezdinde algısını anlamak amacıyla yapılmıştır.

Üye Bilinirliği ve Memnuniyeti

Araştırma ile amaçlanan:

•Dernek bilinirliği ve algısı,

•Üyelerin dernekten beklentilerinin ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi,

•Üye Motivasyonu ve Sadakat,

•Üyelerin faaliyet takibi, öneri ve tavsiyeleridir.