Yeni Kanal Konsept Değerlendirme ve Talep Ölçümleme Araştırması

Uluslararası medya devi müşterimiz yeni geliştireceği formattaki TV kanalının konseptini değerlendirmek ve potansiyel talebi belirlemek istemiştir.

Yeni Kanal Konsept Değerlendirme ve Talep Ölçümleme Araştırması

Kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri ile karma metodoloji uygulanan çalışma kapsamında; TV izleme motivasyonları, izleme rutinleri, program tercihler, gün içerisindeki yaşanan duygusal değişimler ve bu değişimlerin program ve kanal tercihine etkileri detaylı olarak incelenmiştir.

Yurtdışından uygulanan yeni program formatlarının Türk izleyicisinin beğenisine sunulduğu çalışmada, yayın içerikleri, tercih edilen formatlar ve yayın akışı tespit edilmiştir.