Gündem

Gençlerin Öncelikleri ve Motivasyon Sebepleri

Dünya Gazetesi için hazırladığımız Toplumsal Check-up dosyasının bu haftaki konusu ‘Gençlerin Öncelikleri ve Motivasyon Sebepleri’

Xsights’ın gerçekleştirmiş olduğu Gençlik Araştırmasına göre; hayattaki öncelikler sorusuna erkekler kadınlara göre anlamlı derecede yüksek oranda başarılı olmak, güven, doğruluk cevaplarını verirken, kadınlar için hayattaki önceliklerin aile, iyi bir insan olmak ve anne olduğu görülmektedir.

Hayattaki en önemli üç değer dürüstlük, aile ve iyilik olarak belirtilmiştir. 18-20 yaş arasındaki gençler diğer yaş gruplarına oranla daha fazla aile cevabını vermişlerdir.

Katılımcıların medeni durumlarına göre verdikleri cevaplara bakıldığında bekar katılımcılar dürüstlük, aşk ve arkadaşlar cevaplarını evlilere oranla daha fazla vermişlerdir.

Motivasyon sebeplerine bakıldığında gençlerin “%50’si sevildiğimi hissetmek” derken “Para kazanmak” ve “Değerli hissetmek” de yine gençlerin motivasyon sebepleri arasında önceliklidir.

Yazar

Picture of Çiğdem Penn

Çiğdem Penn