İzleme Değerlendirme ve Öğrenme

Bilgi, Tutum ve Uygulama (KAP) Anketleri

Bağımsız bir araştırma şirketi olan XSIGHTS, çeşitli sosyal konularda düzenli olarak KAP anketleri yürütmektedir. Bu anketler, sosyal belleğin çekirdeğini oluşturur ve davranış değişikliği iletişimleri için değerli bilgiler sunar. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İhtiyaç Analizleri

XSIGHTS, insani veya siyasi krizlerde hızlı İhtiyaç Analizi yürütme konusunda tecrübelidir. Alandaki bağımsız araştırmacılardan oluşan bir ağ aracılığıyla XSIGHTS, hızlı yardımı desteklemek için veri toplayabilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Kamu Memnuniyeti Anketleri

XSIGHTS, yerel ve merkezi hükümet organlarından memnuniyet düzeyinin bağımsız ve sağlam bir şekilde ölçülmesini sağlar. Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerle yapılan en büyük anketlerden biri XSIGHTS tarafından 10 farklı ilde 12.800 kişinin sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyleriyle ilgili görüşmeyle gerçekleştirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Etki Değerlendirmesi

Etki Değerlendirmeleri hem temel hem de nihai araştırmaları gerektirir. XSIGHTS, müdahale programları için farkı karşılaştırmak ve spesifik hipotezi test etmek için başlangıç ve bitiş anketleri yürütmüştür. Değişim Teorisi’ne (ToC) güçlü bir şekilde dayanan Etki Değerlendirmeleri, programlar tarafından sunulması umulan sonuçların ve genel etkinin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Performans Değerlendirmeleri

XSIGHTS, bağımsız dış performans değerlendirmeleri yürütmektedir. Bu değerlendirmeler OECD Kalkınma Yardımı Komitesi (OECD/ DAC) kriterlerine dayalı yapılabildiği gibi XSIGHTS tarafından da tasarlanabilir. Dış değerlendirmelerin amacı, iyileştirme alanlarını, en iyi uygulamaları ve varsa daha fazla finansman ihtiyacını belirlemektir. Tipik olarak, her Performans Değerlendirmesi’ne, alanındaki bir kilit uzman ve proje ilerlemesi, veri toplama ve analizi üzerinde birlikte çalışan deneyimli araştırmacılardan oluşan bir ekip rehberlik etmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Cinsiyet ve Kapsayıcılık Değerlendirmesi

XSIGHTS, dezavantajlı gruplar için araştırma yürütme konusunda tecrübelidir. Bu anketler, fiziksel yaşam koşullarını, kamu hizmetlerine erişimi, dijitalleşme düzeyini, siyasi katılımı ve toplumun diğer üyeleriyle olan sosyal mesafelerini detaylandırmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı

XSIGHTS, geliştirme projeleri için İzleme ve Değerlendirme Sistemleri tasarlama konusunda geniş deneyime sahiptir. XSIGHTS, geliştirme projeleri için göstergeler belirlemek ve spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı izleme ve değerlendirme çerçeveleri geliştirmek için müşterilerle birlikte çalışmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İzleme, Değerlendirme ve Öğrenme hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.