Departmanlarımız

XSIGHTS aşağıdaki departmanlardan oluşur:

Pazarlama Araştırması Departmanı

Pazarlama Araştırması Departmanı, pazara girişten müşteri deneyimi yolculuğuna kadar çok çeşitli nitel ve nicel araştırma projeleri sunar. Pazar Araştırması Departmanı’nın üç birimi vardır:

  • Tüketici Araştırması: Tüketici Araştırma Departmanı, yenilikçi ve içgörülü tüketici odaklı araştırmalar sunar. Bu birim, markalaşma, reklamcılık, inovasyon ve tat testi konularında sağlam modelleri ile tanınmaktadır. XSIGHTS’ın kendi tüketici paneli www.turkiyeininsesipaneli.com  ve 500,000 kişilik izinli veri tabanı bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.
  • B2B Araştırma: B2B Araştırma Departmanı, diğer işletmelere iş yapan büyük şirketler için titiz pazar araştırmaları yapmaktan sorumludur. B2B Araştırma Departmanı, ulaşılması zor kişilere ulaşma konusundaki yenilikçi yaklaşımları ve profesyonel tavrıyla tanınmaktadır. XSIGHTS’ da bu departmanın kullanımına özel 200,000 üzerinde izinli veri tabanı bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.
  • Sağlık Sektörü Araştırmaları Departmanı: XSIGHTS Sağlık Sektörü Araştırmaları Departmanı, sağlık sektörü paydaşları için yüksek kalitede araştırmalar sunar. İlaç şirketleri, tıbbi cihaz üreticileri ve hastaneler gibi ilaç ve sağlık sektörlerindeki araştırmacılara eyleme dönüştürülebilir araştırmalar tasarlar. XSIGHTS’ın 15,000 üzerinde izinli hekim veri tabanı bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

Müşteri Deneyimi ve Gizli Müşteri Departmanı

Müşteri Deneyimi ve Gizli Müşteri Birimi, shopper ve gizli müşteri projeleri konusunda uzmanlaşmıştır. Kendi büyük gizli müşteri havuzuna sahiptir. Gizli Müşteri bölümü güvenilir kalite prosedürleri, renkli dashboard’ları ve mükemmel işleyen kontrol panelleriyle tanınır. Müşteri Deneyiminde 4D Modeli ile birlikte fark yaratan içgörüler yakalanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

  • İzleme, Değerlendirme ve Öğrenme (MEL): Sosyal Bilimler Enstitüsü, KAP araştırmaları, etki analizleri, bağımsız program değerlendirmeleri ve kapasite geliştirme konularında yüksek kalitede araştırma hizmeti ve üstün proje yönetimi sunmaktan sorumludur. Bu birim araştırma deseninin tasarlanmasında, örnekleme metodolojisinin belirlenmesinde, büyük miktarda verinin derinlemesine analizinde ve veriye dayalı politika ve program üretme eylemlerinde oldukça deneyimlidir. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.
  • Örgütsel Gelişim Araştırmaları: Örgütsel Gelişim Birimi, kurumsal dinamiklere uygun kurumsal destek ve güçlendirme hizmetleri sunar. Çalışan Memnuniyeti, Motivasyon ve Bağlılık Anketleri, Örgüt Kültürü Değerlendirmeleri ile Vizyon/Misyon ve Değer Formülasyonları gibi konularda hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.
  • Kapasite Geliştirme ve Destek Hizmetleri: XSIGHTS Akademi, XSIGHTS’ın kendi araştırmacı ve müşteri ekibine çevrim içi ve çevrim dışı eğitimler tasarlamaktan ve sunmaktan sorumludur. İhtiyaca özel tasarladığı eğitim programları, kapasite geliştirme ve sürdürülebilir teknik destek eğitimleri konusunda uzmandır. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

Operasyon Departmanı

Operasyon Departmanı, XSIGHTS’daki tüm operasyonları yürütür ve zamanında teslimattan sorumludur. Operasyon Departmanı üç birimden oluşmaktadır:

  • Saha Birimi: XSIGHTS’daki Saha Birimi, anketlerin tüm saha çalışmalarını planlar ve verilerin zamanında teslimi için görüşmecileri veya üçüncü taraf veri sağlayıcılarını organize etmekten sorumludur. Saha birimi ayrıca XSIGHTS tüketici, B2B, gizli müşteri ve sağlık hizmetleri veri tabanlarının yönetilmesinden ve sürdürülmesinden de sorumludur.
  • Kalite Güvencesi Birimi: XSIGHTS’daki Kalite Güvencesi Birimi, tüm projelerde görüşmeci eğitimi verir, verilerin kalitesini ve güvenilirliğini kontrol eder, geri arama kontrollerini düzenler ve görüşmelerin ideal koşullarda yapıldığını onaylar.
  • İstatistiksel Çözümler Birimi: İstatistiksel Çözümler Birimi, müşterilerimizin kararlarına rehberlik edecek derinlemesine analizler sunmak için en son istatistiksel yöntemleri uygular ve pratik araçlar geliştirir.

Pazarlama ve Müşteri Başarısı Merkezi

Pazarlama ve Müşteri Başarısı Merkezi, XSIGHTS’ın pazarlama faaliyetlerini yönetir ve her projenin sonunda müşterilerle düzenli incelemeler yapar. Pazarlama faaliyetlerimiz için lütfen bizi sosyal medya kanallarından takip edin.

Finans ve İdari İşler Departmanı

Finans ve İdari İşler Departmanı, kıdemli profesyonellerden oluşur. Bu birim İnsan Kaynakları ve Finansı denetler. Bu departman, XSIGHTS’ın tüm ekibini ve projelerini destekler ve organizasyonumuzun sorunsuz yönetilmesinden sorumludur.