Örgütsel Gelişim (ODE)

Vizyon ve Misyon Formülasyonu

Net bir vizyon ve misyon ifadesi, güçlü, amaç odaklı bir organizasyon yaratmanın ilk adımıdır. Bu nedenle hem vizyon hem de misyon ifadelerinin yalnızca üst yönetim tarafından değil, tüm çalışanlara ilham verici olması ve onlar tarafından savunulması önemlidir. XSIGHTS, kuruluşların kendi vizyon ve misyon beyanlarını bulmalarını ve onları harekete geçirecek şekilde formüle etmelerini desteklemektedir. XSIGHTS, bu iş koluna yardımcı olmak için Olumlu Sorgulama’ya dayalı 4D Modeli’ni kullanır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Değerler Atölyeleri

Kurumsal değerler, bir organizasyonun başarısını belirleyen ana faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Sağlam değerlere dayalı açık, tutarlı iç iletişim; kuruluşlar içinde daha fazla esneklik, daha iyi performans ve daha yüksek motivasyon sağlar. Öte yandan tutarsız, tek yönlü iç iletişim iş başarısını düşürür. Çevik organizasyonlar ve güçlü bir kurum kültürü tesadüfen oluşmaz; titizlikle geliştirilmeleri ve beslenmeleri gerekir. XSIGHTS, katılımcı teknikler yardımıyla şirketlerin kurumsal değerlerini en net şekilde ifade etmelerine destek olur. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Şirket İçi Etik Kurallar Araştırması

Bir örgütün etik değerleri, bir kurumun yapı taşlarıdır. Etik kodları iş uygulamalarının merkezine yerleştirmek, tutarlı ve sürdürülebilir bir operasyonla sonuçlanır ve tüm departmanlar ve birimler için karar verme sürecine rehberlik etmeye yardımcı olur. XSIGHTS, katılımcı teknikler yoluyla bundan kaynaklanan davranışsal ve örgütsel eylemleri ortaya koyarken, kuruluşların Etik Davranış Kuralları’nı yeniden tanımlamasını ve güçlendirmesini destekler. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Uyuşmazlık Çözümü Atölyeleri

Her kuruluş benzersizdir ve farklı zorluklarla yüzleşmektedir. Mevcut ve potansiyel çatışmaları çözme sürecine başlamadan önce, her organizasyonu benzersiz bir sistem olarak ele almak zorunludur. XSIGHTS, kurum kültürünü analiz eder ve en katı gizlilik kuralları içerisinde kurum için çatışma çözümü önerilerinde bulunur. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Örgüt Kültürü Değerlendirmesi

Örgüt Kültürü, herhangi bir kuruluşun en önemli yol gösterici ilkesidir. XSIGHTS’ta kuruluşunuzun kültürünü farklı türdeki ekipler ve departmanlar arasında iletişim kurarak ve iş hedefleriniz için kültürünüzü daha güçlü ve daha sağlıklı hale getirecek çözümler üreterek farklı konumlarda ölçmekteyiz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Müşteri Memnuniyeti, Motivasyon ve Sadakat Araştırması

XSIGHTS, müşteri hizmetlerinde mükemmelliğe inanmaktadır. Müşterileri memnun, motive ve sadık tutmak, rekabeti fethetmenin anahtarıdır. XSIGHTS, müşterilerin memnuniyetini ölçer ve uzun vadeli iş ilişkileri için sürdürülebilir eylem noktaları konusunda tavsiyelerde bulunur. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Bayi Memnuniyeti, Motivasyon ve Sadakat Araştırması

Tedarik zinciri yönetimi ile sürdürülebilir pazar büyümesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Distribütörleri memnun, motive ve sadık tutmak, çalışan memnuniyetini yüksek seviyede tutmak kadar önemlidir. XSIGHTS, tedarikçilerin memnuniyetini ölçer ve uzun vadeli iş ilişkileri için sürdürülebilir eylem noktaları konusunda tavsiyelerde bulunur. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Kurumsal Çekiciliği / Çalışan Markası Anketleri

Kurumsal çekicilik, şirketleri rekabetçi bir pazarda rakiplerinden farklılaştıracak şekilde konumlandıran önemli bir varlıktır. XSIGHTS, mevcut ve potansiyel çalışanların algılarını ölçer ve bir kuruluşun çekiciliğini artırmak ve işveren markasını en iyi şekilde nasıl yöneteceğini belirlemek için eylem noktaları önerir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Kurumsal Gelişim çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.