Müşterilerimiz

Farklı sektörlerden çok çeşitli küresel ve yerel müşterilere hizmet verme ayrıcalığına sahibiz:

Özel Şirketler

Uluslararası STK’lar/STK’lar, Dernek ve Vakıflar

Düşünce Kuruluşları ve Üniversiteler

Bakanlıklar ve Devlet Kurumları

Birleşmiş Milletler ve Sekretaryaları