Kalite Standartlarımız

XSIGHTS, ISO 20522, ISO 9001 ve ISO 27002 ile ödüllendirilmiştir ve ISO kurallarına ve düzenlemelerine uyar.

blank
blank
blank
blank

ISO 20022, ISO Teknik Komitesi TC68 Finansal Hizmetler tarafından hazırlanan çok parçalı bir Uluslararası Standarttır. Hizmet sektörünün geliştirilmesi için ortak bir platformu tanımlar.

blank

ISO 9001, kalite yönetim sistemi için kriterleri belirler. Bu standart, güçlü bir müşteri odaklılık, üst yönetimin motivasyonu ve uygulamaları, süreç yaklaşımı ve sürekli iyileştirme dahil olmak üzere bir dizi kalite yönetimi ilkesine dayanmaktadır.

blank

ISO 27002, kurumun bilgi güvenliği risk ortamlarını göz önünde bulundurarak; kontrollerin seçimi, uygulanması ve yönetimi dahil olmak üzere kurumsal bilgi güvenliği standartları ve bilgi güvenliği yönetimi uygulamaları için yönergeler oluşturur.