Çocuk Koruma Politikası

Son Güncelleme: 25 Nisan 2023

XSIGHTS, çocukların ve gençlerin refahını koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülüklere uyar ve yasal sorumlulukları, devletin yönlendirmelerini ve en iyi uygulama gerekliliklerine uyan uygulamaları korumayı taahhüt eder.

 • Yaptığımız tüm işlerde ve aldığımız tüm kararlarda çocukların refahının her şeyden önemli olduğunun farkındayız.
 • Yaşı, engeli, tayin ettiği cinsel kimliği, ırkı, dini veya inancı, cinsiyeti veya cinsel yönelimi ne olursa olsun tüm çocuklar, her türlü zarar veya istismardan korunma konusunda eşit hakka sahiptir.
 • Bazı çocuklar, önceki deneyimlerin etkisi, başkalarına yönelik bağımlılık düzeyleri, iletişim ihtiyaçları veya bazı diğer sorunlar nedeniyle daha savunmasızdır.
 • Çocuklarla, gençlerle, ebeveynleriyle, bakıcılarıyla ve diğer kurumlarla ortaklaşa çalışmak, gençlerin refahını artırmada esastır.

 

Amaç

Bu politika, üst düzey yöneticiler, ücretli personel, gönüllüler, geçici çalışanlar, ajans personeli ve öğrenciler dahil olmak üzere XSIGHTS adına çalışan herkes için geçerlidir. Politikaya ve ilgili prosedürlere uyulmaması derhal ele alınacaktır ve sonuçta kuruluştan menedilme/dışlanma ile sonuçlanabilir.

 

Tanımlar

Çocuk Yasası 1989’da çocuk tanımı şu şekildedir: Bağımsız yaşıyor olsalar bile, henüz 18 yaşını doldurmamış, silahlı kuvvetlere mensup veya hastanede olan herkes.

Çocuk ve Yetişkin İstismarı: Çocuklar ve yetişkinler, aileleri ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları kişiler tarafından ihmal ve istismara veya sömürüye karşı savunmasız olabilirler. İstismarın 4 ana kategorisi vardır: cinsel, fiziksel, duygusal istismar ve ihmal. Bu kategorilere giren daha spesifik istismar türlerinin farkında olmak önemlidir, bunlar:

 • Zorbalık ve siber zorbalık
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Çocuk cezai sömürüsü
 • Çocuk ticareti
 • Aile içi istismar
 • Kadın sünneti
 • Bakım sömürüsü
 • Tarihsel istismar
 • Çevrimiçi istismar

 

Çocukları korumak

Çocukları koruma şunları içerir:

 • Çocukları kötü muameleden korumak.
 • Çocukların sağlığının veya gelişiminin bozulmasını önlemek.
 • Güvenli ve etkili bakım ile çocukların tutarlı koşullarda büyümelerini sağlamak.
 • Tüm çocukların en iyi akıbetlere sahip olmasını sağlamak için harekete geçmek.

 

Anlaşmanın Bir Parçası Olarak Koruma

XSIGHTS, çocukları korurken ESOMAR (ESOMAR kelimesinin üstüne link gelecek: https://esomar.org/code-and-guidelines/guideline-on-research-and-data-analytics-with-children-young-people-and-other-vulnerable-individuals) ilkelerine bağlıdır.

Yasal Çerçeve

Bu politika, İngiltere’deki çocukları korumayı amaçlayan mevzuat, politika ve kılavuz temelinde hazırlanmıştır. Anahtar mevzuatın bir özeti nspcc.org.uk/learning adresinde mevcuttur.

XSIGHTS, çocukların ve gençlerin yanı sıra savunmasız yetişkinlerin refahını korumanın ve geliştirmenin önemini yansıtan düzenlemelere sahip olmalıdır.

Eğitim ve Farkındalık

XSIGHTS, üst düzey yöneticileri, çalışanları, gönüllüleri ve buna ihtiyaç duyan XSIGHTS ile bağlantılı tüm ilgili kişiler (örn. yükleniciler) için uygun düzeyde koruma eğitiminin mevcut olmasını sağlayacaktır.

Çocuklarla çalışan veya gönüllü olarak çalışan tüm çalışanlar için bu, asgari olarak aşağıdakileri yapmalarını sağlayan farkındalık eğitimi almalarını gerektirir:

 • Korumanın ne olduğunu ve çocuk korumada üstlerine düşen rolü anlamaları
 • Potansiyel olarak korunmaya ihtiyaç duyan bir çocuğu tanımaları ve harekete geçmeleri
 • Koruma gerektiren acil bir durumun nasıl rapor edileceğini öğrenmeleri
 • Çocuklarla çalışırken haysiyet ve saygıyı anlamaları ve gözetmeleri
 • Çocukları Koruma Politikası hakkında bilgi sahibi olmaları

Benzer şekilde, çalışanlar ve gönüllüler, istismara uğrama riski taşıyan bir yetişkinin güvenliği ve esenliğiyle ilgili endişelerle karşılaşabilir.

Gizlilik ve Bilgi Paylaşımı

XSIGHTS, tüm çalışanlarının, gönüllülerinin ve üst düzey yöneticilerinin gizliliği korumasını bekler. Bilgiler yalnızca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca paylaşılacaktır.

Bununla birlikte, bir çocuğun zarar görme riski altında olduğu düşünülürse veya çocuk acil bir tehlike altındaysa veya bir suç işlenmişse bilgiler yerel otorite ile paylaşılmalıdır.

 

Kayıt ve Kayıt Tutma

Koruma ihtiyacı olan bir yetişkinle ilgili herhangi bir endişe duyulduğu takdirde yazılı bir kayıt tutulmalıdır. Bu, ilgili kişi hakkında detaylı bilgileri, duyulan endişenin içeriğini ve alınan önlemleri, alınan kararları ve neden alındıklarını içermelidir.

Tüm kayıtlar imzalanmalı ve tarih atılmalıdır. Tüm kayıtlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ve gizli bir şekilde saklanmalıdır.

Güvenli İstihdam ve Güvenli İşe Alım

XSIGHTS, güvenli istihdam ve güvenli işe alım uygulamalarına bağlıdır; bu, onlarla çalışmaya veya onlarla temasa geçmeye uygun olmayan kişilerin çocuklara zarar verme riskini azaltır.

Cep Telefonlarının ve Diğer Dijital Teknolojilerin Kullanımı

Tüm çalışanlar, üst düzey yöneticiler ve gönüllüler, XSIGHTS’ın cep telefonlarının ve herhangi bir dijital teknolojinin kullanımına ilişkin izlediği politika ve prosedürlerden haberdar olmalı ve ebeveyn sorumluluğunda olan kişinin açık izni olmadan çocukların ve gençlerin fotoğrafını çekmenin yasa dışı olduğunun farkında olmalıdır.

Bilgi Uçurma

XSIGHTS bünyesindeki kişilerin herhangi bir şeyden memnun olmadıklarında konuşmak veya harekete geçmek için ön plana çıkacak özgüvene sahip olmaları önemlidir. Bilgi uçurma, bir kişi tehlikeli veya yasa dışı bir faaliyet veya kuruluşunda herhangi bir yanlışlık hakkında endişesini dile getirdiğinde ortaya çıkar. Buna başka bir çalışan veya gönüllüyle ilgili endişeler de dahildir.