Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Şirket Politikası

Son Güncelleme: 25 Nisan 2023

Politika özeti ve amacı

KSS şirket politikamız, çevremize ve topluma karşı sorumluluğumuzu ifade eder. SS şirket politikamız, dünyaya bize verdiklerini geri verme çabalarımızı özetlemektedir.

Kapsam

Bu politika şirketimiz ve bağlı ortaklıkları için geçerlidir. Ayrıca tedarikçilere ve ortaklara da atıfta bulunabilir.

Politika Öğeleri

En yüksek etik ve profesyonellik standartlarına cevap veren sorumlu bir işletme olmak istiyoruz. Şirketimizin sosyal sorumluluğu, uyumluluk ve proaktiflik olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Uyumluluk, şirketimizin yasalara uygunluğunu ve topluluk değerlerini gözetmeye istekli olduğunu ifade eder. Proaktiflik ise insan haklarını geliştirmeye, topluluklara yardım etmeye ve doğal çevremizi korumaya yönelik her bir girişime işaret eder.

Uyumluluk

Yasaya Uygunluk Şirketimiz:

 • Yasalara saygı gösterir.
 • Kendi içinde benimsediği politikalara saygı gösterir.
 • Tüm iş operasyonlarının yasal olduğundan emindir.
 • Her ortaklığı ve işbirliğini açık ve şeffaf tutar.
 • İş Etiği İşimizi her zaman dürüstlük ve insan haklarına saygı çerçevesinde yürüteceğiz ve aşağıda sıralanan maddeleri gözeteceğiz ve destekleyeceğiz.
  • Güvenlik ve adil muamele
  • Müşterilerimize saygı duyma
  • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele uygulamaları

KSS Örnekleri

Çevreyi Koruma

Şirketimiz doğal çevreyi korumanın gerekli olduğunun bilincindedir. Çevremizi temiz ve kirlenmemiş tutmanın herkesin yararına olduğunu bilir. Çöplerimizi atarken ve mümkün olduğunda geri dönüştürülmüş ürünler kullanırken her zaman en iyi uygulamaları takip edeceğiz.

İnsanları Koruma

Şunları yapacağımızdan emin olacağız:

 • Çalışanlarımızın ve topluluğumuzun sağlığını ve güvenliğini riske atmayacağız.
 • Çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyeceğiz.

 

İnsan Hakları

Şirketimiz insan haklarını korumaya bağlıdır. Fırsat eşitliğini gözeten bir işveren olarak tüm adil çalışma uygulamalarına uyacağız. Faaliyetlerimizin hiçbir ülkede doğrudan veya dolaylı olarak insan haklarını ihlal etmemesini sağlayacağız (örn. zorla çalıştırma).

Proaktiflik

Bağışlar ve Yardımlar

Şirketimiz maddi bağış yapmak için bir bütçe ayırabilir. Bu bağışlar şunları amaçlayacaktır:

 • Kadın haklarını ve işgücüne katılımlarını desteklemek.

 

Gönüllülük

Şirketimiz, çalışanlarını gönüllü olmaya teşvik edecektir. Çalışanlarımız, şirket içinde veya dışında düzenlenen programlarla gönüllü olabilirler. Şirketimiz, diğer kuruluşların gönüllülük etkinliklerine sponsor olabilir.

Çevreyi Koruma

Yasal yükümlülükler dışında şirketimiz çevreyi proaktif olarak koruyacaktır. İlgili faaliyetlerin örnekleri şunları içerir:

 • Geri dönüşüm
 • Enerji tasarrufu
 • Ağaçlandırma gezileri düzenlemek
 • Çevre dostu teknolojiler kullanmak

Sosyal açıdan bilinçli ve sorumlu bir işletme olarak kimlik inşamız için hemen harekete geçeceğiz.