Gündem

Kadın İstihdamında Beyaz Havlu Atıldı!

Erkekler ailelerinin ekonomik ihtiyaçlarını gidermek zorundadır.

2018 yılından  erkeklerin ailelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak zorunda oldukları gerekliliği yükselmiştir. Erkekler,  kendilerini ailelerinin ekonomik ihtiyaçlarını gidermekle  daha fazla yükümlü hissetmektedirler ( % 74  ( 2018 ); % 81 (2021)). Her iki kadından bir tanesi ( % 66)  ekonomik ihtiyaçları gidermeyi erkeklerin zorunluluğu olarak görmektedirler. Bu oran 2018 ‘ de % 63 iken, 2021 ‘ de % 66’ ya yükselmiştir. 

blank
blank

Kadın çalışarak ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.

 2018 yılından bu yana, kadınların çalışarak ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır ifadesine katılanların oranı  % 30 oranında azalmıştır. Kadınlar arasında bu oran  % 73’ ten % 44’ e ; erkekler arasında ise % 73’ den % 33’ e gerilemiştir. 

blank
blank

Ülkede insanlar iş bulamıyorsa, çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır.

2018 yılından bu yana toplumun görüşü bu konu üzerinden bir değişiklik göstermemiştir. Hali hazırda halen üç kişiden birisi ülkede insanlar iş bulamıyorlarsa, çalışmayı erkeklerin hakkı olarak görme eğilimindedir. 

blank
blank

Şu anda işsizim, gelecekte tekrar çalışmayı düşünüyorum.

2021 yılında, işsiz olup, tekrar çalışmayı düşünenlerin oranı, 2018 yılına göre % 12 oranında düşmüştür.  Gelecekte çalışmayı planlamadaki düşüş, kadınların gelecekte çalışmayı planlamamalarından kaynaklanmaktadır.  2018 ‘de kadınların % 57’ si gelecekte çalışmayı planlarken, 2021’ e gelindiğinde bu oran % 43 ‘ e kadar gerilemiştir. 

blank
blank

Dışarıda çalışan annenin çocukları olumsuz etkilenir.

 2021 yılında, çalışan annelerin çocuklarının, bu durumdan olumsuz etkilendiklerine inanların oranı  2018 yılına göre istatiksel olarak yükselmiştir. Çalışan annenin çocuklarının olumsuz etkilendiğine inanan kadınların oranı % 31’ den % 43’ e; erkeklerin oranı ise % 47’ den % 57 ‘ ye yükselmiştir. Bunun sebeplerinden bir tanesi kuşkusuz pandemi ve eğitimin online platformlara taşınmış olması ve bu platformlarda çocukların ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duymalarıdır. 

blank

Pandemi ve Paylaşım

2018 yılı ile kıyaslandığında, kadın ve erkekler arasında tüm gelirini ev giderlerine harcama noktasındaki farklar   oldukça azalmıştır. Bundan başka ev işi paylaşımı ve çocuk bakımının ortaklaşa üstlenmesi konularında toplum olarak daha eşitlikçi bir nokta  gözlemlenmektedir.  2018 ‘ de ev iş paylaşımı & 66 iken,   2021 ‘ de bu oran % 78’ e ; çocuk bakımı % 70  iken bu oran % 77’ ye  yükselmiştir.

blank

Yazar

Picture of Çiğdem Penn

Çiğdem Penn