Gündem

Kanada Pazarına Giriş Raporu

Konya Ticaret Odası için hazırladığımız Kanada Pazarına Giriş Raporuna erişmek için tıklayınız.

blank

İçindekiler

Kanada Genel

Dış Ticarette Uluslararası Örgütler ve Vergiler

Türkiye Kanada Dış Ticareti

İs insanlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kanada Ekonomisi Hakkında Genel Değerlendirme ve Öngörüler

Ülke Temsilcilikleri

Yararlı Adresler

Kanada Araç Üstü Ekipman ve Asansör Sektörü

Kanada Döküm Sektörü

Kanada Gıda Sektörü

Kanada Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektörü

Kanada inşaat Sektörü

Kanada Makine Sektörü

Kanada Mobilya Sektörü

Kanada Otomotiv Yan Sanayi

Kanada Plastikten Mamul Eşya Sektörü

Kanada Tarım Makineleri Sektörü

Kaynakça

Tablolar

Tablo Listesi

Tablo 1 Kanada’nın Son Beş Yıldaki Döviz Kuru    15

Tablo 2 Kanada’nın Nafta Anlaşmasındaki Ülkelerle İhracat ve İthalatı 2015-2019 ($ 1000)               18

Tablo 3 Kanada’nın CETAanlaşmasındaki ülkelerle İhracatve İthalatı 2015-2019 ($ 1000) 19

Tablo 4 Kanada’nın Üyesi Olduğu Diğer Uluslararası Kuruluşlar    20

Tablo 5 Yıllara Göre Kanada İle Türkiye Arasındaki İhracat ve İthalat Rakamları    24

Tablo 6 2019 yılı Türkiye’nin Kanada’ya İhracat Kalemleri (M= milyon; K= bin)     25

Tablo 7 Kanada Temel Ekonomik Göstergeler      34

KANADA ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN VE ASANSÖR SEKTÖRÜ

Tablo 1 Kanada Resmi Araç Kayıtlarına Göre Trafikte Bulunan Treyler Adetleri 2016-2019               46

Tablo 2 Kanada’nın Gıda Sektöründe Uyguladığı GümrükVergisi Oranları (%)        50

Tablo 3 Araç Üstü Ekipman ve Asansör Sektöründe Düzenlenen Prestijli Fuarlar  51

KANADA’DA DÖKÜM SEKTÖRÜ

Tablo 1 Kanada ve Türkiye Metal Döküm Miktarları 2017 (ton)   56

Tablo 2 Kanada ve Türkiye Metal Türlerine Göre Döküm Tesisleri 2017 (adet)      56

Tablo 3 Kanada’nın Döküm Sektöründe Uyguladığı GümrükVergisi Oranları (%)   60

Tablo 4 Kanada’da Döküm Sektörü ile İlgili Düzenlenen Fuarlar   60

KANADA’DA GIDA SEKTÖRÜ

Tablo 1 KanadalI en büyük 10 Gıda ve İçecek Firması Tablo 2 Kanada’da En Hızlı Büyüyen Gıda Firmaları

Tablo 3 Kanada’nın Rafine İçin Güney ve Orta Amerika’dan Aldığı Ham Seker Kamışı Sekeri (Ton)     67

Tablo 4 Kanada’nın Seker Pancarından Seker Üretimi      67

Tablo 5 Kanada’nın Gıda Sektöründe Uyguladığı GümrükVergisi Oranları (%)        75

Tablo 6 Kanada’da Gıda Sektöründe Düzenlenen Prestijli Fuarlar              77

KANADA HAZIR GİYİM VE AYAKKABI SEKTÖRÜ

Tablo 1 Kanada’nın Giyim Sektörü İthalat Büyümesi ve GSYİH Büyümesi (%)         80

Tablo 2 Dağıtım Kanallarına Göre Büyüme Oranları          81

Tablo 3 Pazar Paylarına Göre Şirket Sıralaması (2019)      81

Tablo 4 Türkiye’nin Kanada’da Şehir ve Eyaletlere Göre Ayakkabı İhraç Ettiği Firmalar      82

Tablo 5 Hazır Giyim ve Ayakkabı Toptancıları       82

Tablo 6 En İyi 8 Kanada Toptancı Kadın Giyim Tedarikçileri/Distribütörleri             82

Tablo 7 Hazır Giyim İthalatında İlk Dört Ülkenin Kanada’nın İthalatındaki Payı      83

Tablo 8 Kanada Ayakkabı İthalatı Verileri (Çift)   84

Tablo 9 Amerika Kıtası Ülkeleri ve Türkiye’nin Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı (2018-2019 Ocak-Aralık)       85

Tablo 10              Kanada Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründeki Önde Gelen İthalatçılar    89

Tablo 11              Kanada’nın Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Uyguladığı Gümrük Vergisi Oranları               89

Tablo 12              Türkiye’nin Hazır Giyim ve Konfeksiyon Alanında En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler (2018-2019 Ocak-Aralık)               90

Tablo 13              Ayakkabı İhraç Edilen Başlıca Pazarlar ($)             90

Tablo 14              Kanada Hazır Giyim ve Ayakkabı Fuarları              91

KANADA İNŞAAT SEKTÖRÜ

Tablo 1 Türkiye’nin Ülkelere Göre Yurt Dışında Üstlendiği Yeni İnşaat İsleri Tutarları         97

2017-2018-2019 (Dolar)               ’              ’              ’

Tablo 2 Dünya İlk 250 İnşaat Müteahhitleri Listesindeki İlklOTürk Firması              97

Tablo 3 Kanada’daki Konut ve Konut Dışı İnşaatların Eyaletler Bazında Değer ve Değişimleri               99

Tablo 4 Kanada’nın İnşaat Sektöründe Uyguladığı GümrükVergisi Oranları            104

Tablo 5 Kanada Hazır Giyim Fuarları        105

KANADA MAKİNE SEKTÖRÜ

Tablo 1 Ambalaj Ekipmanları Pazar Hacmi ve Yiyecek İçecek Pazar Payları (milyar$%)

Tablo 2 Eyaletlere Göre Kanada Makine Üretim Değerleri 2016-2018 (milyon $) 109

Tablo 3 Eyaletlere Göre Kanada Metal İşleme Makineleri Üretim Değerleri (müyonŞ)       110

Tablo 4 Kanada Tarım Makineleri ve Ekipmanları Üretim, İhracat ve İthalat Değerleri 2016-2019 Karşılaştırma ( milyon $)    110

Tablo 5 5 Kanada Eyalet ve Ürünlere Göre Değirmen Sayıları       111

Tablo 6 Kanada’nın Makine ve Ekipman Sektöründe Uyguladığı Gümrük Vergisi Oranları               119

Tablo 7 Kanada’da Düzenlenen Prestijli Fuarlar  120

Kanada Pazarına Giriş

Konya, güçlü tarihsel birikiminden aldığı kültürel mirasını bugünlere taşıyan müstesna bir şehirdir. Jeolojik konumu, coğrafî yapısı, düşük deprem riski, lojistik olanakları, gelişmiş sanayi ve ticaret kapasitesi, yüksek girişimcilik potansiyeli, nitelikli iş gücü, tarihsel, kültürel ve sosyal yapısı, alternatif enerji kaynakları ile

Türkiye’nin önde gelen bölgeleri arasında yer alan Konya, sanayi ve ticaret alanında kendini geliştirmeyi başarmış bir kenttir. Bu başarının mimarı, özel sektörün Konya ekonomisine yaptığı katkılar ve yatırımlardır. Konya’da başta sanayi olmak üzere tarım ve hizmet sektöründe birçok yatırım imkânı mevcuttur.

Son dönemde Türkiye’nin en büyük ekonomik performansım gösteren şehirlerden biri olan Konya, bölgesinin merkezi konumunda olan bir şehir olarak ülkemiz hedeflerine büyük katkı sağlamaktadır. Ekonomide yükselişini sürdüren Konya sosyo-ekonomik avantajları ile yabancı yatırımcılara ve işadamları için fırsatları barındırmaktadır. Beşeri gücü, üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri, üretim yapısı ile Konya, Türkiye’nin önde gelen küresel ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Konya’nın ihracatı; 2001 yılında 100 milyon dolar, 2005 yılında 424 milyon dolar iken; 2010 yılında ise 2005 yılına göre %134,5 oranında artış göstererek 994,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 itibariyle 1.5 milyar doları asan ihracatımız 2020 yılında 2,185 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

182 ülkeye ihracat yapan Konya, ihracatçı firma sayısı ile nitelikli ürün ihracatı ve ihracat çeşitliliği ile bugüne kadar yakaladığı başarıyı tüm ihracatçıları ile işbirliği içinde ortak akıl çerçevesinde daha ileriye taşıyacaktır.

Konya Ticaret Odası olarak en fazla ihracat yapan ilk on şehir arasında yer almasını hedeflediğimiz şehrimizin, Türkiye ihracatından aldığı payı da yüzde 3 seviyesine çıkarmak için programlı olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Şehrimiz ihracatın gelişmesi için firmalarımızla birlikte birçok başarılı faaliyet gerçekleştirdik.

Firmalarımızın dünya ile rekabette öne geçmeleri, müşteri ve pazar paylarını artırmaları için en önem verdiğimiz çalışmalardan biri hedeflenen sektörde doğru pazara odaklanma konusudur. Bu kapsamda Konya Ticaret Odası olarak “Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Sektörlere Göre Hedef Ülke Tespit Raporlarımızı ihracatçılarımızın istifadesine sunmaya devam ediyoruz.

Çalışmamız ile ihracat yapan üyelerimiz ihracatlarının artırmalarına, halen ihracat yapmamış ve pazar araştırması yapma imkânı olmamış firmalar için de bir yol haritası oluşturmaktayız. Ayrıca üyelerimizin sektörleriyle alakalı olarak yanlış hedef ülkede enerjilerini harcamalarının önüne geçilmiş olmaktadır. Her sektör için dünyadaki bütün ülkeler ayrı ayrı taranarak aktif ithalat yapan ülkeler ile potansiyel ithalatçı ülkeler tespit edilmektedir.

“Kanada Cumhuriyeti Pazarına Giriş” çalışmamızın tüm firmalarımıza faydalı olması temennisiyle işlerinizde ve çalışmalarınızda başarılar diliyor, raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Selçuk ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası Başkanı

Konya Ticaret Odası için hazırladığımız Kanada Pazarına Giriş Raporunun tamamına erişmek için tıklayınız.

Yazar

Picture of Çiğdem Penn

Çiğdem Penn