Gündem

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ekseninde İlaç Sektörü

Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın yaptığı, ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algı Araştırması’, marka ve ekonomi yönetimi dergisi The Brand Age’in Mart sayısında ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ekseninde İlaç Sektörü’ makalesine kaynak oluşturdu.

blank

“Dayanışma içinde ve sürdürülebilir bir toplum yapısının sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlayan kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, firmaların asli faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası oldu” tespitiyle başlayan makalede Türkiye’de sorumluluk anlayışı çerçevesinde, gönüllülük bilinciyle hareket eden tüm firmaların, özellikle eğitim ve sağlık alanında etkin hale getirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değeri bugün neredeyse 1 Milyar dolara ulaştı denildi. Özellikle ilaç sektöründe tanıtım yasağının uygulanması sebebiyle, sektördeki KSS çalışmalarının önemine değinilen Vahide Erdoğan’ın makalesinde Xsights’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleriyle ilgili yaptığı araştırmanın verileri kaynak olarak gösterildi. 

Xsights araştırmasındaki, “KSS çalışmalarını samimi bulup bulmadığının sorulduğu araştırmada katılımcıların sadece %10’u bu tarz faaliyetleri samimi bulmazken, firmaların samimiyetine inananların oranının %61 olması; firmaların KSS çalışmalarından oldukça olumlu geri dönüş aldıklarının gösterir niteliktedir. Öte yandan görüş bildirenlerin %67’si firmaların KSS çalışmalarını takip ettiğini söylerken, takip etmediğini söyleyenlerin yüzdesi oldukça düşük görünüyor. Bir diğer veriye göre firmaların hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk çalışmaları ile sektörde öne çıkıp reklam yapması, katılımcıların %64’ü tarafından doğru bulunurken, bu duruma olumsuz bakanların oranı %12 gibi düşük bir düzeyde kaldı” ifadesi yer aldı. 

blank

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi