Gündem

Markalar İçin Hijyen Ön Plana Çıkacak

The Brand Age dergisi “Markalar İçin Hijyen Ön Plana Çıkacak” başlığı ile araştırmamıza yer verdi.

Pandeminin birey, ekonomi ve toplum üzerindeki etkisi ve bu bağlamda geleceğin nasıl şekilleneceği merak konusu. Xsights Araştırma ve Danışmanlık ile Adba Analytics, bu soruları yanıtlamak üzere online araştırma sonuçlarıyla sosyal medya analizini birleştirdiler.

Xsights Araştırma tarafından 17-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada veri, online veri toplama yöntemi ile Türkiye’nin Sesi Paneli üzerinden toplanmıştır. Araştırmaya toplamda IBBS1 seviyesindeki coğrafi dağılıma göre temsili dağılmış toplam 600 kişi katılmıştır. Araştırmada cinsiyet, yaş ve SES kotaları Türkiye nüfusu özelliklerine göre uygulanmıştır. Araştırma kapsamında yapılan analizler yüzde 95 güven düzeyinde anlamlılık testine tabi tutulmuştur.

Sosyal medya analizi, Adba Analytics tarafından Twitter, bloglar ve forumlar üzerinden yapılmıştır. COVID-19 öncesi için
1 Ocak – 16 Mart 2020 tarihleri, COVID-19 dönemi için ise 16 Mart – 30 Mayıs 2020 tarih aralıkları seçilmiştir.

Araştırmamızın detayları

Yazar

Picture of Çiğdem Penn

Çiğdem Penn