Gündem

Suriyelilerin Perspektifinden

Resmi kayıtlara Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı yaklaşık 3 milyon. Bu rakam, Avrupa’daki birçok ülkenin nüfusundan fazla. Şu anda Türkiye’;de ilköğretim çağında bulunan göçmen ve mültecilere verilen hizmet, okullarda okutulan öğrenci sayısı 500 binden fazla iken, Finlandiya’da ilköğretim çağındaki öğrencilerin sayısı 370 bin civarında.

Ülke nüfusumuzun yaklaşık 4’ünü oluşturan Suriyeli göçmenleri, Xsights’ın yaptığı araştırma vesilesiyle biraz daha iyi anlama fırsatı yakalıyoruz. Xsights’ın araştırmasında, Türkiye’de kampların dışında yaşayan Suriyelilerin yaşam koşulları, günlük karşılaştıkları zorluklar ve geleceklerine dair planları konu edildi.

Araştırmadan bazı ilgi çekici sonuçlar:

  • Türkiye’ de kampların dışında yaşayan Suriyelilerin % 20‘sinin ülkesinde aile ferdi kalmamıştır; öte yandan %32’sinin Türkiye dışındaki ülkelerde akrabası bulunmaktadır.
  • Kampların dışında yaşayan Suriyelilerin %79’u her gün dil ile ilgili sorunlar yaşamaktadır.
  • %75’i barınma/ev bulma konusunda zorluklar yaşamıştır.
  • % 82‘si iş bulmakta zorlanmış ya da zorlanmaktadır.
  • Sadece %14’ü haklarından haberdar olduklarını, % 26‘sı kendilerini Türkiye’ye entegre hissettiğini ifade etmiştir. Kamu hizmetlerinden yararlananalar kendilerini daha bütünleşmiş hissetmektedir.
  • Kamplar dışında yaşayan Suriyelilerin %73’ü kendilerini güvende hissederken, her dört katılımcıdan sadece bir tanesi ( % 38) Türkiye’de yaşamaktan memnun olduğunu söylemiştir.

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi