Gündem

TOPLUMSAL CHECK-UP: Hata Yapmanın Faydaları!

Xsights’ın araştırmaları Dünya Gazetesi’nde Toplumsal Check-up başlığıyla yer almaya devam ediyor… Gençlerle yaptığımız araştırmada Y kuşağı ve Z kuşağının girişimciliğe yaklaşımları “Hata Yapmanın Faydaları” alt başlığıyla yayımlandı.

blank

Hata Yapmanın Faydaları!

Xsights’ın gençlerle yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlara göre girişimci olmak isteyen gençlerin oranı Z kuşağında yüzde 76 iken, Y kuşağında yüzde 69’a düşüyor, görünen o ki gençler büyüdükçe hata yapmaktan korkar hale geliyorlar.

Öte yandan Global Entrepreneurship Monitor programı sonuçlarına göre, dünyanın birçok bölgesinde genel girişimcilik yaşı 25- 34 iken Türkiye’de erken dönem girişimcilik aktivitelerine daha çok 45-54 yaş arası popülasyonunun dahil olduğu dikkati çekiyor. Bu yaş dağılımı, Türkiye’de bireylerin eğitimlerine daha çok zaman ayırması ve bir iş kurmadan önce başka bir kurumda deneyim elde etme eğilimiyle açıklanıyor. Görünen o ki; ülkemizde gençler hata yapmaktan korkuyor ve başarısız olmamak adına adım atmaktan çekiniyorlar..

OECD raporuna göre, dünya ekonomisinin yüzde 96’sı orta ve küçük sermayeli girişimciler tarafından yürütülüyor. Bu rakam, yeni girişimlerin; ekonomik büyüme, rekabet, yeni iş yaratımı ve üretkenlik açısından ekonomik ekosistemde ne kadar geniş bir yeri olduğunu vurguluyor. Öte yandan, 2015 GSYH’sı yaklaşık 800 milyar USD olarak gerçekleşen Türkiye’deki yeni girişimler, 2016 yılında rekor kırarak 67,2 milyon USD yatırım alırken; 2015 GSYH’sı yaklaşık 18 trilyon USD’lık Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2016’nın sadece son çeyreğinde girişimlere yapılan yatırım tutarının ise 11,7 milyar USD olduğu dikkat çekiyor. Yatırım oranının artması için devlet ve özel sektör desteğinin yanı sıra gençlerin de adım atmaktan ve hata yapmaktan korkmamaları gerekiyor. Hata yapmak; kritik karar alma, riskleri doğru değerlendirme, hızlı düşünme, strateji geliştirebilme gibi bir girişimcide olması gereken özellikleri de güçlendiriyor. Türkiye’de başarısız olan genç girişimci Eren Bali’nin, Silikon Vadisi’ne taşıdığı Udemy’nin şimdi 65 milyon USD değerinde olması, başarısızlıklar karşısında pes etmemek gerektiğinin en güzel örneklerinden. 

Dünya Gazetesi

24.03.2017

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi