Gündem

Yatırım Öncesi Araştırma

Yeni bir yatırım yapmak, yeni bir alanda ürün ya da hizmet üretmeye başlamak yada yeni pazarlara girmek için adımlar atmak kuşkusuz bu günlerde tüm kurumlarımızın olmazsa olması haline geliyor. 

Yeni bir ekonomik düzende, farklı dinamikler içinde kurumlarımız aldıkları riskleri minimize etmek amacıyla, artık eskisinden daha fazla Pazar araştırmalarına ihtiyaç duymaktadırlar.

Yatırım öncesi kurumlarımıza sunduğumuz araştırma hizmetlerimizde, XSIGHTS olarak bizler, Veri Üçlemesi yönteminden faydalanmaktayız. Veri üçlemesi yıllar içinde, şirkette hizmet verdiğimiz geniş müşteri kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda gelişti ve birçok kere test edildi.Bu yöntemle, çeşitli veri toplama metodlarına başvurularak araştırılan konu hakkında olabildiğince detaylı ve farklı veri elde edilmesi ve ulaşılan verilerin valide edilmesi amaçlanmaktadır. 

blank

Yatırım, yeni Pazar ve alanlara giriş araştırmalarında, ilk olarak konu ikincil veri toplama yöntemlerinden biri olan masa başı araştırma ile ele alınmaktadır. Bu aşamada ele alınan konuya dair kaynak taraması yapılmakta; dijital ve sosyal bilgi kaynakları, resmi ve özel veri tabanları, akademik makaleler ve haberler taranarak kapsamlı bir rapor oluşturulmaktadır.

Veri üçlemesinin ikinci ayağını ise birincil veri toplama yöntemleri oluşturmaktadır. Burada, konu ile ilgili kişilerle araştırma yapılır. Bu araştırmanın hedefindeki kişiler  satın alma müdüründen, dernek sekreterine, hedef kitledeki tüketiciden sosyal medya influencerlarına kadar geniş bir yelpazede farklılık gösterebilmektedirler.

Bu yöntemin son aşamasında ise hem ikincil hem de birincil verilerin ortaya koyduğu resim, kurumlarımızın planları, kaynakları ve yetkinlikleri çerçevesinde değerlendirilmekte, ortaya açık, net ve riski düşük bir yol haritası çıkarılmaktadır.

Kurumlarımızın aldıkları riskler ve yapmayı planladıkları yatırımların boyutları ve bunların stratejik özellikleri göze alındığında, öncesinde böyle bir çalışma yapılmasının değerini en iyi daha önce araştırma yapmadan yatırım yapmış olanlar anlayacaktır.

Stratejik kararları kaliteli, valide edilmiş ve güvenilir  veriler ile almaya fırsat veren bu modelimizi daha yakından tanımak için bizimle iletişime geçebilir, yatırım yapmak istediğiniz bir konu için teklif  taleplerinizi info@xsights.co.uk’ya iletebilirsiniz. 

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi