Gündem

Bilançoya Yazılmayan En Büyük Kazanç: İtibar

Dünya Gazetesi için hazırladığımız Toplumsal Check-up dosyasının bu haftaki konusu “itibar”.

Son yıllarda kurumsal yönetişim prensiplerine uyum süreçlerinin yaygınlaşması ve itibar endekslerinin tüketicilerin, marka tercihinde dikkate aldığı temel bileşenlerden biri haline gelmesiyle; itibar konusu iş insanlarının gündeminde üst sıralara oturdu.

Kurumlarının vizyon ve itibarlarını temsil eden CEO ve üst düzey yöneticilerin bireysel itibarları da bu bağlamda daha fazla önem kazanmaya başladı. Kuruma önemli ölçüde rekabet avantajı sağlayan, kazanmanın çok zor ama hele de yaşadığımız dijital çağda kaybetmenin an meselesi olduğu itibar konusunda CEO’lara büyük iş düşüyor.

Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği “İş İnsanları İtibar Araştırması” da bu durumu değerlendirdi.

Görüş bildiren katılımcıların yarısından fazlasına göre (%56) itibarlı bir iş insanında olması gereken en önemli özellik güvenilir olması; bunu %47 ile başarılı olması takip ediyor.

Öte yandan rüşvet alınması (%94) ve çalışanlara karşı adil davranış katılımcılar tarafından itibarı en fazla düşüren özelliklerin başında yer aldı. Araştırmadan çıkan diğer bir ilginç sonuç ise katılımcıların; çalışanlara karşı adil olmayan davranışlarla, sahtecilik ve dolandırıcılık iddialarını eşit düzeyde görmesi oldu. Her iki durum da itibarlı iş insanlarında bulunmaması gereken özellikler arasında %91 ile ikinci sırada geldi.

Katılımcılar nezdinde bir kurumun itibarlı olarak algılanması için etkili olan unsurların başında; %48 ile dürüstlük ve şeffaflık; %41 ile yeniliklere /teknolojiye önem vermek kriterleri geldi.

blank

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi