Gündem

Herkesin Medyası Kendine

Dünya Gazetesi için hazırladığımız Toplumsal Check-up dosyasının bu haftaki konusu “medya”

Xsights’ın Gezi olayları sonrasında Türk medyasına karşı duyulan güveni ölçümlemek için
gerçekleştirdiği, Şubat 2016 ve Ekim 2016’da tekrarladığı Medya ve Güven araştırması, medyanın
kamuoyu nezdinde duruşu ve itibarında gelinen son noktayı gözler önüne seriyor.

Genel olarak Türk medyasına duyulan güven 2013 yılına göre artış göstermesine rağmen, 2016 yılında
“Güvenmiyorum” diyen katılımcıların oranı yüzde 51. Katılımcıların yüzde 41’i medyanın asli görevinin
“bilgilendirmek” olduğunu düşünürken, yüzde 34’ü “haber vermek” olduğu görüşünde. Tekrarlanan
araştırma sonuçları dikkate alındığında, katılımcıların bu görüşlerinde anlamlı farklılıklar bulunmuyor.
Öte yandan, Türk medyasının performansı sorulduğunda, katılımcıların yüzde 19’u medyayı, belirtilen
kriterlerin hiçbirinde başarılı bulmazken; Türk medyasının en başarılı bulunan özelliğinin “eğlenceli
içerik üretme (%30)” olduğu görülüyor. Katılımcılara göre medyanın en az başarılı olduğu alanlar:
“tarafsız yayıncılık (%17)” ve “ticari kaygılardan bağımsız duruş (%16)”. Araştırmadan elde edilen
sonuçlar kamuoyunun ‘geleneksel medyaya’ olan güven erozyonunun etkilerinin devam ettiğini
gösteriyor.

Yapılan araştırma geleneksel medyanın yanı sıra, sosyal medyada çıkan haberlere olan güven
düzeyinin de düşük olduğunu, hatta zaman içinde en fazla güven azalışının yüzde 14 ile sosyal
medyaya karşı olduğunu ortaya koyuyor. Twitter, Facebook gibi sosyal medya ağlarında çıkan
haberlere ortalama güven 5 üzerinden 2,7. Katılımcıların yüzde 34’ü sosyal medya haberlerine
güvenmiyor.

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi