Gündem

Çalışan Markası

İç müşterinin, yani çalışan memnuniyet ve motivasyonun önemini anlayan tüm şirketler, çalışan memnuniyetini ölçmek için araştırmalar yapmaktadır.

“Çalışan markası olmayan şirketler, rekabet avantajı yakalayamamakta; marka yaratamamaktadırlar. Bir şirketin çalışanı ile gerçek bir bağ kurması, rakipleri arasında fark yaratmasını sağlamaktadır.”

Çalışan markası ve bütünleşme

Çalışan markası ve bütünleşme kavramları, çalışanın iç müşteri olması yani sadece işletmenin markasını tüketmesi ile sıkça karıştırılan bir kavramdır. Oysa burada bahsedilen çalışan markası ve bütünleşme kavramı, markanın çalışan-çalışanın marka olabildiği bir tamlığı, birlikteliği anlatılmaktadır. Lan Buckingham’ın, Brand Engagement isimli kitabında; marka çalışan bütünleşmesinin yapay bir dayatma, güdüm ya da ısrarla gerçekleşmeyeceği ancak marka – çalışan arasındaki karşılıklı istek, ihtiyaç ve uygun koşullarda ortaya çıkacağı anlatılmaktadır. Pek tabii bu durum çalışandan çalışana da değişmektedir. Bu bağlamda, markaların yönetim tavırlarında tutarlılık ve bireysel farklılıkların en aza indirilmesi çok önemlidir. Bu farklılığın minimuma indirgenmesinde, kurumun markalaşma yolunda vermek istediği mesajları öncelikle çalışanların ve benimsemesi ve kabul etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Çalışan markası, iç iletişim, iç markalama

İç iletişim, iç markalama ve çalışan markası kavramları birbirine karıştırılsa da farklı anlamları vardır. Bir markanın konumlandırmasını ve vaadini çalışanlarına aktarmasına “iç iletişim” ya da “iç markalama” denir. Çalışan markası olmak, daha kapsayıcı bir konudur.

Çalışan markası olmak için;

Şirketin; rakiplerinden farkını, dünya görüşünü, felsefesini, amacını çalışanlara anlatarak onların gönüllü savunucu olmaları sağlanmalı ve çalışanların birbirleri ile iyi ilişkiler kurmalarına imkân verilmelidir.

Çalışan markası yönetimi şirketlere ne kazandırır?

Çalışan markası yönetimi ile çalışanların;

Çalışma isteği ve çalışma verimi artar.

Şirketler, çalışan adayları ve müşteriler tarafından “tercih edilen” konumuna gelinir.

Sundukları ürün ve hizmetler ilgi görür ve karlılık artar.

Xsights, sunduğu Çalışan Markası konusunda gerçekleştirdiği araştırmalar ve danışmanlık hizmeti ile kurumların iç potansiyelini ortaya çıkararak, çalışanları nezdinde kurumu markalaştırmaktadır.

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi