Gündem

Çalışan Memnuniyeti

Markalar arasında artan rekabet, kalifiye eleman bulma / elde etmenin zorluğu ve gelişen İnsan Kaynakları anlayışı neticesinde çalışan memnuniyeti kavramı daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.

Artık kurumların fark yaratacak başarılara imza atabilmesinin, hedefleri gerçekleştirebilmesinin ve piyasa paylarını artırabilmesinin yolu mutlu ve kuruma bağlı “memnun çalışanlardan” geçmektedir.

Kalifiye elemanların tercih ettiği bir şirket olmak, tüm şirketlerin hedefleri arasındadır.

Her çalışan, eğitimi ve alışkanlıkları doğrultusunda çalışacağı ortamın şartları için beklentilere girmektedir ve yaptığı işin beklentilerini karşılamasını istemektedir.

Çalışanlar, çalıştıkları kuruluşun uyguladığı ücret sistemi ve terfi politikalarının kendi beklentileri doğrultusunda uygulandığını görmek istemektedir. Çalışanın ihtiyaçları ve sahip olduğu değer yargıları yaptığı iş ile uyumlu olduğu takdirde çalışan memnuniyeti de sağlanacaktır.

Çalışan memnuniyeti çoğu zaman işverenler tarafından açıkça gözlemlenemez.

Memnuniyetsizliklerin belirtileri;

İşe geç gelme,

Görevi yerine getirememe,

Adaptasyon problemi ve

Tatminsizliktir.

Çalışan memnuniyetini sağlamak için;

Çalışan grupları içinde uyum yaratılması,

İş güvencesinin sağlanması,

İş yerinde uygun fiziksel şartların sağlanması ve

Çalışan beklentilerinin karşılanması gerekmektedir.

Çalışan memnuniyeti araştırmalarının kurumlara sağladığı avantajlar;

Çalışan bağlılığını ve bağlılığa etki eden faktörleri belirlemek,

İhtiyaç duyulan iyileştirme fırsatlarını tespit etmek,

Çalışan memnuniyetini arttırmak için İnsan Kaynakları Planı oluşturmak,

Çalışan motivasyonunu artıracak noktaları belirlemek,

Çalışanları kurumun gelişimine yönlendirecek şekilde geribildirim sağlamak,

Hem birey hem de kurumun eğitim ve inovasyon ihtiyaçlarını belirlemek,

Çalışanların beklentilerini tespit etmek,

Çalışanlarının kurum imajı hakkında görüşlerini öğrenmek,

Çalışanların ilk yöneticileri ve üst yönetim hakkındaki görüşlerini almak,

Çalışanların motivasyon düzeylerini belirlemek,

Düşük performansın sebeplerini belirlemek ve önlem almak,

Kurumdaki uygulamaların (performans sistemi, ücret ve ödüllendirme sistemi vb.) etkinliğini ölçmek ve

Kurumun fiziki çalışma koşulları hakkında çalışanların görüşlerini almaktır.

Çalışan memnuniyeti araştırmaları gösteriyor ki, çalışanlar şirketlerinden memnun olduklarında verim ve aynı doğrultuda karlılık da artmaktadır.

“Çalışanlar bir kurumun en değerli varlığıdır. Kalifiye elemanların, uzun süreli çalışmak istediği bir kurum olmak, tüm kurumların ulaşmak istediği bir noktadır. İnsan kaynaklarının en önemli görevlerinin başında çalışanların memnuniyetlerini, bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırmak gelmektedir.”

Yazar

Picture of Çiğdem Penn

Çiğdem Penn