Gündem

Maskülen Sektörde Kadın Olmak

Çiğdem Penn

Xsights Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Kurucusu

Ülkemizde çalışan bir kadın olmak kuşkusuz kolay değil… 

Toplumun, ailenin, çocukların, eşlerin beklentilerinin üzerine bir de iş, satış ve kâr baskıları eklendiğinde; ülkemizde birçok kadın, ekonomiye aktif olarak katılmamayı tercih ediyor. Bu raporu yazarken ki kadın istihdam oranımız % 29 ve bu oranla tüm OEDC ülkelerinin arasında en sondayız. Güney Afrika, Meksika hatta Kolombiya kadının istihdamı konusunda bizim önümüzdeler. (https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm#indicator-chart)

Bu araştırmamızda zoru başaran kadınlarla yani maskülen çalışma yöntemlerinin hâkim, çalışma saatlerinin uzun ve risklerin büyük olduğu gayrimenkul sektöründe başarıya ulaşmış kadın liderlere ulaştık. Araştırmamızda gördük ki katılımcılarının başarılarının arkasındaki ortak nokta çok çalışmak ve vazgeçmemek. Kimilerinin anne ve babaları, kimilerinin eşleri onları teşvik ederken, kimileri de en yakınları tarafından yalnız bırakılmış ancak katılımcılarımızın hepsi arka planda kalmaktan, daha düşük maaşlara çalışmak zorunda kalmaktan, sürekli kendilerini ispat etmek durumunda bırakılmaktan, ailenin ve çocukların sorumluklarının çoğunu üstlenmekten, özel hayatlarını ötelemekten, bir ölçüde sertleşmek zorunda kalmaktan yorulmuşlar. Öte yandan, tüm zorluklara rağmen, öz güvenlerini, vizyonlarını, hayallerini ve yaptıkları iş için duydukları sevgiyi koruyabilmişler ve hala sektörlerine büyük bir sevgi ve sadakat ile bağlılar.

Araştırmamıza katılan lider kadınlar, sektörlerinde erkekler kadar kadınlar tarafından da mobbing ve ayrımcılığa uğramışlar hatta kadın yöneticilerin erkek yöneticilerden daha sert, daha acımaz olabileceklerini birinci elden deneyimlemişler. Çalışmamıza katılan liderlerin bir sonraki jenerasyon kadın liderlere vermek istedikleri net mesajlar var. Bunlardan birincisi birbirlerine destek olmaları, ikincisi kendilerini, özellikle de yabancı dil alanında geliştirmeleri, üçüncüsü cesur olmaları, sonuncu belki de en zoru ise hayatta iş ve özel yaşam dengesini yakalamak için daha fazla çabalamaları.

Araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda Gayrimenkul sektöründe, kurumsallaşma çabalarının hızlandırılması, kadınlara sadece satış ve pazarlama alanlarında değil diğer alanlarda da çalışmaları için yer açılması; hamilelik, doğum izini gibi özlük haklarının korunması, kadınlara sektör içinde eğitim olanakları sağlaması ve kadınların başarılarını öne çıkarılması gereklilikleri öne çıkmaktadır.  Gayrimenkul sektörü kadın liderleri arasındaki paylaşımların ve dayanışmanın sıklaşması, mentorluk sisteminin yaygınlaşması, kadınların yönettiği sermaye yapılarının oluşturulması kadınların gayrimenkul sektöründeki konumlarını güçlendirecek diğer önlemler arasında sayılabilir. Şüphesiz araştırmamızda dokunduğumuz, bu sektörün kadın liderleri, akıllarına koydukları aksiyonları yüksek motivasyonları ve çalışkanlıkları sayesinde büyük bir kararlılıkla yerine getirebilecek yetkinliktedirler. 

Rapora ulaşmak için tıklayın.

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi