Gündem

Kadın Dostu Markalar Araştırması

Marketing Türkiye için Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın ger­çekleştirdiği “Kadın Dostu Markalar Araştırması” na göre mar­kaların sosyal sorumluluk çalışmaları yapması her 4 kadından 3’ünün o markanın ürün ve hizmetlerini satın alma kararını olumlu yönde etkiliyor.
Kadınlar cinsiyet eşitliği, toplumsal fırsat eşitliği, kadına karşı şiddet ve kadın istihdamı gibi konularda markalardan farkındalık kampanyaları yapmalarını bekliyor. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde markaların gerçekleştirdiği kadın odaklı iletişim çalışmalarını samimi bulanların oranı ise yüzde 50.
Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyaları söz konusu olduğunda ka­dınlar en çok hangi markalan beğeniyor? Söz konusu kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları olduğunda kadınlar markalardan neler bekliyor? Ya­nıtlar “Kadın Dostu Markalar” Araştırmasında…

blank

Kadınların yüzde 68’i Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunların çözümü konusunda hükümet politikalarını yeterli bulmadıklarını belirtirken, yapılan çalışmaları yeterli bulanların oranı yüzde 7’de kalıyor. Katılımcıların yüzde 25’i ise bu konuda “kararsız” olduğunu ifade ediyor.

Marka fırsat eşitliği için neler yapabilir?

blank

İSTİHDAM VE MAAŞ KONUSUNDA EŞİTLİK SAĞLANMALI

Katılımcılara “Sizce markalar toplumsal fırsat eşitliği için ne yapabilir?” sorusu yö­neltildiğinde kadınların yüzde 39’u istihdam ve maaş konularında markaların eşitliğe katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Öte yandan yüzde 30’luk bir kesim kadınlara özel uygulama, indirim ve promosyonlarla ekonomik anlamdaki fırsat eşitliğine katkı sağ­lanabileceğini düşünürken yüzde 25’i fırsat eşitliği konusunda markaların çalışmalar yürüterek toplumun bu konudaki farkındalığını artırabileceklerine inanıyor.

CİNSİYET AYRIMCILIĞINA SON VERİLMELİ

Araştırmaya katılan kadınlar cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi gerektiğini ifade ederken, bu kavram altında eğitim, istihdam gibi konularda cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, tipik kadın ve erkek rollerinin reklam ve dizilerde yer almaması ve ürünlerin kadın ve erkek ürünleri olarak konumlandırılmaması  gerektiğini dile getiriyor. Markaların toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kadınlara promosyonlar, indirimli tarifeler, istihdam imkânları ve özel haklar gibi pozitif ayrımcılık sağlamaları gerektiğini belirten katılımcılar aynı zamanda yasalar ve uygulamalarla haklarının daha yakından korunmasını da talep ediyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği


MARKALAR KADIN ODAKLI İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA ÖNCELİK VERMELİ

Araştırmaya göre kadınların yüzde 62’si “Sizce markalar kadına karşı şiddet konusunda ne yapmalı?” sorusuna karşılık cevap olarak “şiddete karşı farkındalık kampanyası” yanıtını veriyor. Katılımcıların yüzde 19’u markaların bu konuda eğitimler, seminerler ve etkinlikler düzenleyebileceklerini, yüzde 9’u şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek hattı sağlanması gerektiğini belirtti.

Markalar kadına karşı şiddet konusunda ne yapabilir?

blank

KATILIMCILARIN YÜZDE 58’İ “DAHA FAZLA KADIN İSTİHDAM EDİLMELİ” DİYOR

“Sizce markalar kadın istihdamı konusunda ne yapmalı?” sorusuna alınan yanıtlara göre katılımcıların yüzde 58’i “daha fazla kadın istihdam” edilmesi gerektiğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 22’si kadınlara özel haklar, ek ücret ve eğitimler önerirken, her 1O katılımcıdan biri liyakata önem verilerek eşitliğin sağlanabileceğine inanıyor.


Markalar kadın istihdamı konusunda ne yapmalı?

blank

“KADIN DOSTU MARKA” OLMANIN YAPI TAŞLARI

“Kadın dostu marka” nasıl olur?

blank

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 41’i markaların “Promosyon/İndirim” yaparak kadın dostu marka olabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda katılımcılar kadın sorunlarına eğilen sosyal sorumluluk projelerinin (yüzde 21), kadınlara istihdam fırsatlarının (yüzde 15), eşit davranışın (yüzde 10) ve kadınlara özel ürünlerin (yüzde 4) “Kadın Dostu Marka” olmanın temel yapı taşları olduğunu dile getiriyor.

KSS’LER SATIN ALMA TERCİHLERİNİ ETKİLİYOR

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem veren markalar kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor.
Araştırmaya katılan her 4 kadından 3’ü markaların sosyal sorumluluk projelerinin, markayı satın alma kararlarını etkilediğini belirtiyor.

blank

HER 2 KİŞİDEN 1’İ 8 MART KAMPANYALARINI SAMİMİ BULUYOR


Markaların her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için gerçekleştirdiği iletişim çalışmaları her 2 katılımcıdan 1’i tarafından samimi bulunurken, katılımcıların yüzde 3O’u iletişim çalışmalarını samimi bulmadığını dile getirdi. Araştırmaya katılan çalışan kadınların 8 Mart kampanyalarını yüzde 67’lik bir oranla samimi buldukları görülürken çalışmayan kadınların yüzde 53’lük bir oranla yapılanları samimi bulmadığı ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre geçtiğimiz yıllarda markaların gerçekleştirdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyaları arasında en çok beğenilen ilk iki marka Atasay (yüzde 22) ve Orkid (yüzde 22) oldu.

blank

TÜRK KADININI EN İYİ TEMSİL EDEN İSİMLER


Araştırmada farklı kategorilerde Türk kadınını en iyi temsil eden isimler sorulduğunda siyasette Meral Akşener, iş dünyasında Güler Sabancı, sporda Şahika Ercümen, akademideyse Deniz Ülkü Arıboğan öne çıkıyor.

blank
blank

“KADIN DOSTU MARKA”LAR DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

blank
  • Ülkemiz toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında radikal bir değişim ihtiyacında. Markalar toplumlarda derin değişimleri ateşleyebilir ve yepyeni bir paradigma başlatabilir. 
  • “Kadın Dostu Markalardan kadınlarımızın beklentisi, mevcut yasa ve uygulamaların yeterli olmadığı bir düzende markaların operasyonlarının her aşamasında; insan kaynaklarından, iletişime, yeni ürün geliştirmeden pazarlamaya kadar, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeleri ve kadınlara her adımda pozitif ayrımcılık göstermeleri oluyor. Araştırmaya göre “Kadın Dostu Marka ların kadın tüketiciler nezdinde daha Çok tercih edildiği net olarak anlaşılıyor.
  • Türkiye’yi en iyi temsil eden kadınların güçlü, öz güveni yüksek, başarılı, meraklı kendini hep geliştiren, kolay kolay vazgeçmeyen, sosyal konulara duyarlı kişiler arasından seçilmiş olmaları, markalarımıza “Kadın Dostu Marka” olma yolunda değerli içgörüler sağlıyor.

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi