Gündem

Medikal Malzeme Pazarı ve Pazar Payları Raporu

Medikal Malzeme Pazarı ve Pazar Payları raporuna erişmek için tıklayınız. 

blank

İçindekiler

1. Yönetici Özeti  

2. Tıbbi Cihazlar ve Sarf Malzemeleri Sektörüne Genel Bakış

3. Tıbbi Cihazlar ve Sarf Malzemeleri Türkiye Pazar Yapısı  10

3.1 Resmi Düzenlemeler  

4. Bıçakcılar Firması ve Ürün Gamı  

4.1 Ameliyat Masaları  

4.1.1 Türkiye Ameliyat Masaları Pazarı  

4.1.2 Bıçakcılar ve Pazar Payı-Ameliyat Masaları  

4.2. İ.V. Kanüller/Aspirasyon Kateterleri 

4.2.1 Global Pazar

4.2.2 İ.V. Kanüller Türkiye Pazarı  

4.2.3 Bıçakcılar ve Pazar Payı  

4.2.4 Aspirasyon Kateterlerine Özel Bakış  

4.2.4.1 Global  

4.2.4.2 Türkiye Aspirasyon Kateter Pazarı  

4.2.4.3 Bıçakcılar ve Pazar Payı  

4.3 Tüp Setler  

4.3.1 Global Pazar  

4.3.2 Türkiye Pazarı- Bıçakcılar ve Pazar Payı  

5. Bıçakcılar Firması’nın Geleceğine İlişkin Beklentiler  

Özet

 • Tıbbi Cihaz Sektörü şırıngadan, tomografi cihazına, biyoenformatik ya da mühendislik ürünü hücrelerden oluşan cihazlara kadar çok çeşitli ürün gruplarını (cihaz ve sarf malzemelerini de içeren genel tanım) ve teknolojileri içeren bir sektördür ve kapsamı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir.
 • Global sağlık harcamalarının %6’sını oluşturan tıbbi cihaz pazarı, 2015’ten 2020’ye kadar %4,4’lük yıllık bileşik oranda büyüyerek 2020’de 432,2 milyar dolara ulaşmıştır ve 2028’de 658 milyar dolar olması beklenmektedir.
 • Türkiye’de yaklaşık 2,0 milyar dolarlık bir tıbbi cihaz pazarı söz konusudur. Bu, global pazarın binde 5’ ine karşılık gelmektedir. Bunun yaklaşık %85’i ithalat %15’i ise yerli üretimdir.
 • Tıbbi cihaz ithalat oranının %85 civarında olması, Türkiye’nin tıbbi cihazda dışa bağımlı olunduğunun ve maliyetlerin döviz endeksli olduğunun göstergesidir. Son yıllarda Türkiye ithalatı içinde en yüksek payı olan kategoriler tıbbi sarflardır (2,2 milyar dolar). Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler ABD (%26), Avrupa (%39,9) ve Asya (%34)’dır.
 • Türkiye’nin 2004-2019 arasında, tıbbi cihaz ihracatı %13 yıllık bileşik büyüme oranıyla 103 milyon dolardan 502 milyon dolara çıkmıştır. En çok ihracat yapılan ülkeler Çin, Almanya ve Irak olmuştur.
 • Global sağlık sarf malzemeleri pazarının 2019’daki 247,99 milyar dolardan 2020’de 286 milyar dolara çıkması ve 2027’de %16,7 yıllık bileşik oranda artarak 844,83 milyar dolara ulaşması tahmin edilmektedir.
 • Sarf malzemeleri Türkiye pazarı ise, 2013-2019 yılları arasında %18’lik bir yıllık bileşik büyüme oranı ile 2013 yılındaki yaklaşık 1 milyar TL değerinden 2019 yılında 2,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.
 • Hastane yatağı sayısında en büyük pay Sağlık Bakanlığına bağlı hastane yataklarındadır. Toplam yatak sayısı 2019 yılı için 237.504 adettir. Türkiye’de toplam ameliyat sayıları ise, 2019 yılında yine çoğunluğu Sağlık Bakanlığında olmak üzere 5.223.815’tir. Türkiye’de ameliyat masası Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 3.614, özellerde 2.186 ve üniversite hastanelerinde 1.076 adet olmak üzere toplamda 6.876 adettir.
 • Bıçakcılar firmasının ameliyat masasındaki pazar payı yaklaşık %42,6’dır.
 • İ.V. kanüllerin 2020’de 4,39 milyar dolar olan global pazar hacminin %6,1 yıllık bileşik büyüme oranıyla 2025’te 5,9 milyar dolara ve 2028’de 8 milyar dolar civarına ulaşması beklenmektedir.
 • Türkiye pazarında, İ.V. kanül satış adetleri 2016’dan 2020’ye göre sırasıyla 102,8 milyon adet, 95,7 milyon adet, 118,2 milyon adet, 139,6 milyon adet ve 57,4 milyon adettir.

Medikal Malzeme Pazarı ve Pazar Payları raporunun tamamıına erişmek için tıklayınız. 

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi