Çalışan Markası ve Kurum Çekiciliği

ROCHE Kurum Çekiciliği ve Çalışan Markası

Pharma sektöründe çalışan markası olmak oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bu sektördeki firmaların kurum olarak çalışanlara çekici gelmeleri ve beyaz yakalıları ellerinde tutabilmeleri ticari başarıları için gereklidir. Bu amaçla, XSIGHTS olarak, Çalışan Markası araştırmasını hem ROCHE çalışanları hem de pharma sektörü çalışanları nezdinde tamamlamış ve sektörde fark yaratan bir iş veren olabilmek adına yapılması gerekenleri belirledik.

İnci Holding Kurum Algısı ve Çalışan Markası

İnci Holding, İzmir’ deki konumu itibariyle, çalışanlarını daha çok İzmir ve çevre illerden bulmaktadır. Bu noktada hem beyaz yakalılar hem de üniversiteliler nezdinde yürüttüğümüz bu çalışmada, İnci Holding’ in bir iş veren olarak algısını ve kalifiye beyaz yakalıları elinde tutmak için ne yapması gerektiğini araştırdık. 

UNDP, Teknopark Algısı ve Yaratıcı Sermaye

UNDP için yaptığımız bu çalışmada ülkemizdeki teknoparklarda çalışan  ve yaratıcı sermayeyi temsil eden ( yazılımcı, tasarımcı v.b.) profesyonellerin çalışma koşularını ve teknoparklardan olan beklentilerini araştırdık. Beyin göçünün önüne geçebilmek adına, yaratıcı sermayenin ihtiyacı olan çalışma ortamı ve şartlarını tespit ettiğimiz bu çalışma UNDP aracılıyla ilgili bakanlıklar ile paylaşıldı.