Çalışan Markası ve Kurum Çekiciliği

ROCHE Kurum Çekiciliği ve Çalışan Markası Pharma sektöründe çalışan markası olmak oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bu sektördeki firmaların kurum olarak çalışanlara çekici gelmeleri ve beyaz yakalıları ellerinde tutabilmeleri ticari başarıları için gereklidir. Bu amaçla, XSIGHTS olarak, Çalışan Markası araştırmasını hem ROCHE çalışanları hem de pharma sektörü çalışanları nezdinde tamamlamış ve sektörde fark yaratan bir […]

İnsani Yardım ve Göçmenler

blank

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKaS’ler) Arasında Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet XSIGHTS, ek sağlık hizmetlerinin GKaS’ler üzerindeki etkisini değerlendirmek için 24 ay boyunca iki dalga halinde toplam 12.800 anket gerçekleştirdi. Kantitatif araştırmalara ek olarak XSIGHTS, AB tarafından finanse edilen sağlık tesislerinin ve hizmetlerinin Geçici Koruma Altındaki Kişiler üzerindeki etkisini değerlendirmek için Gaziantep ve İstanbul’daki Suriyelilerle 12 odak […]

Vizyon, Misyon ve Strateji Belirleme

Martur Fompak International, Vizyon ve Misyon Belirleme Otomotiv Yan Sanayinin önemli oyuncularından Martur Fompak International için kurum içinde katılımcı yöntemlerle vizyon ve misyon belirlendi. Belirlenen vizyon ve misyon çerçevesinde strateji dokümanı hazırlandı.

Kurum Kültürü

Martur Fompak International Kurum Kültürü Ölçümlemesi XSIGHTS Martur Fompak International için faaliyet gösterdiği altı ülkede Örgütsel Kurum Kültürü ölçümlemesi yaptı. Elde edilen sonuçlar ile birlikte, farklı ülke ve farklı departmanların kurum kültürleri hizalandı ve şirketin değerleri doğrultusunda bir iç iletişim kampanyası başlatıldı. İELEV Etik Kodu Oluşturulması Müşterimiz İELEV adına, okullarda ve vakıf genelinde geçerli olmak […]

Kurumsal Eğitimler

İçsel Liderlik Eğitimi XSIGHTS’ın kurucusu Çiğdem Penn, belirli aralıklarla İçsel Liderlik Eğitimleri vermektedir. Eğitim, dört ana arketipe dayalı dört modülden oluşur ve katılımcıların kendilerini yaşamdaki yönleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmaktadır. Aselsan Pazarlama Eğitimi XSIGHTS, mühendislere pazarlamanın temel prensipleri üzerine üç günlük bir eğitim sundu. Eğitim, Aselsan’ın teknoloji alanındaki B2B pazarlama ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. […]

Değerler Çalıştayı

Çoşkunöz Holding Değerler Çalıştayı Çoşkunöz Holding genelinde, farklı departman ve kademede yapılan çalıştaylar aracılıyla holdingin öne çıkan değerleri tespit edildi ve değer formülasyonu yapıldı. Ortaya çıkan değerlerin kurum içinde yaşatılması için kurumsal iletişim önerileri verildi. Bunlardan yola çıkan müşterimiz kendi içinde uzun zamandır devam eden değerler çalışmasını tamamladı.

Çalışan Memnuniyeti, Motivasyonu ve Bağlılığı

Barsan Global Lojistik Dünya çapında bir lojistik firması olan Barsan Global Lojistik için faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Çalışan Memnuniyeti, Motivasyonu ve Bağlığı Araştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlarla birlikte İnsan Kaynakları Departmanı şirket içinde önemli aksiyonlar aldı. Birinci Otomotiv Çalışan Memnuniyeti Araştırması XSIGHTS 2021 yılında Birinci Otomotiv için yaptığı bu araştırmada saha çalışanları ve ofis çalışanları […]

Ürün ve Hizmet İnovasyonu

blank

Yeni Saç Ürünü Müşterimiz yeni bir saç bakım ürünü geliştirmiş ancak piyasada istenilen başarıyı yakalayamamıştır. Yeni geliştirilen ürünle ilgili olumsuz müşteri geri bildirimleri genel olarak marka algısına zarar vermeye başlayınca XSIGHTS bir ürün testi tasarladı. Araştırmada, müşteriler saç stillerine uygun saç bakım ürünleri aldılar ve ürünleri iki hafta boyunca kullanırken günlük tuttular. Günlükler, yıkama öncesi, […]

Pharma Performans Araştırmaları

blank

OTC Konumlandırma XSIGHTS, büyük bir ilaç şirketi tarafından pazara girmeden önce, kalabalık bir pazarda yeni bir ürünü konumlandırmak için Tezgâh Üstü (OTC) araştırması yapmak üzere görevlendirildi ve ilaç şirketi bu ön araştırma sayesinde ilk altı ayda önemli bir pazar payı kazandı. Pharma Detaylandırma İçin Role- Play Bu araştırmada, deneyimli medikal temsilcileri hekimlerin önünde canlı bir […]

Pazarlama ve İletişim

blank

Marka Algısı ve Konumlandırma Çalışması Önde gelen bir Japon fotokopi ve yazıcı şirketi, XSIGHTS’ı Türkiye’de ekipman satın almaktan sorumlu birincil karar vericilerle görüşmeler yapmak üzere görevlendirdi. Firmaların ürün çeşitliliğini, ürün marka tercihlerini, marka bilinirliğini, pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ve ürünlerin performansını belirleyen derinlemesine bir pazar analizi yapıldı. Ayrıca, yerel uygulayıcı için yerel Anahtar Performans Göstergeleri’ni (KPI) […]