Kurum Kültürü

Martur Fompak International Kurum Kültürü Ölçümlemesi

XSIGHTS Martur Fompak International için faaliyet gösterdiği altı ülkede Örgütsel Kurum Kültürü ölçümlemesi yaptı. Elde edilen sonuçlar ile birlikte, farklı ülke ve farklı departmanların kurum kültürleri hizalandı ve şirketin değerleri doğrultusunda bir iç iletişim kampanyası başlatıldı.

İELEV Etik Kodu Oluşturulması

Müşterimiz İELEV adına, okullarda ve vakıf genelinde geçerli olmak üzere, öğretmen ve idarecilerle birlikte bir etik kodu oluşturulmuş, akabinde bu oluşturulan kodun iletişimi yapıldı.