Kurumsal Eğitimler

İçsel Liderlik Eğitimi

XSIGHTS’ın kurucusu Çiğdem Penn, belirli aralıklarla İçsel Liderlik Eğitimleri vermektedir. Eğitim, dört ana arketipe dayalı dört modülden oluşur ve katılımcıların kendilerini yaşamdaki yönleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmaktadır.

Aselsan Pazarlama Eğitimi

XSIGHTS, mühendislere pazarlamanın temel prensipleri üzerine üç günlük bir eğitim sundu. Eğitim, Aselsan’ın teknoloji alanındaki B2B pazarlama ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı.

THY Müşteri Deneyimi Departmanı için Pazar Araştırması Eğitimi

XSIGHTS, Türk Hava Yolları için 10 haftalık bir Pazar Araştırması İlkeleri eğitimi verdi. Eğitim, pazar araştırmasının geleneksel ve modern yöntemlerini kapsadı ve havacılık endüstrisinden örnekler içeriyordu. Eğitim, pazar araştırmasına stratejik bir yaklaşım sunuyor ve Müşteri Deneyimi Ekibi’nin belirli pazar araştırma başlıkları oluşturmasına destek sağlıyordu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) İzleme & Değerlendirme Eğitimi

XSIGHTS, AB tarafından finanse edilen bir proje için SGK yöneticilerine M&E (Monitoring and Evaluation – İzleme ve Değerlendirme) yöntemleri ve modelleri konusunda eğitim verdi. Eğitim, küresel kalkınma projelerinden uygulama örnekleri içeren sekiz hafta süresince gerçekleştirildi. 35 saatlik kurs, araştırma metodolojilerine, değişim teorilerine ve OECD’nin DAC’larına odaklandı. Eğitimin sonunda yöneticiler, bağımsız bir şekilde etki değerlendirmeleri tasarlayabilir hale geldiler ve değerlendirme ihtiyaçlarına ilişkin çeşitli kurumlar ve üniversitelerle iş birliği yapabiliyorlardı.

İçsel Liderlik Eğitimi

XSIGHTS’ın kurucusu Çiğdem Penn, düzenli aralıklarla İçsel Liderlik Eğitimi vermektedir. Eğitim, dört ana arketip temel alınarak oluşturulmuş dört modülden oluşur ve katılımcıların hayattaki yönleriyle uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Genç Topluluklar İçin Pazarlama Planları Hazırlama Yardımı

XSIGHTS, GOPA tarafından Türk genç topluluklarını yerel ürünlerinin pazarlanması için bir pazarlama planı geliştirmelerine desteklemek üzere görevlendirildi. XSIGHTS’ın yardımıyla, bu toplulukların genç üyeleri çiftçiler arasında odak grup görüşmeleri ve anketler düzenledi, verileri analiz etti, SWOT analizi yaptı ve finansman için bir pazarlama planı hazırladı.