Gündem

Çocukların tercihinde reklamlar ilk sırada!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel The Brand Age dergisi ve Xsights Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle yapılan “Çocuk Marka Algı Araştırması” Dünya Gazetesi’ne manşet oldu.

blank

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel ‘The Brand Age Dergisi’ ve ‘Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ işbirliği ile yapılan “Çocuk Dünyasında Markalar Algı Araştırması” sonuçlarına göre çocukların marka tercihini sırasıyla reklamlar, sosyal çevre ve arkadaş belirliyor.

Araştırmaya göre, çocuklar marka tercihlerinde en çok reklamlardan (%58) etkileniyor. Reklamları sırasıyla sosyal çevre (%49) ve arkadaşlar (%46) takip ediyor. Çocukların en sevdiği marka LC Waikiki (%36) olurken, her 10 anneden sekizi ürün alışverişinde çocuklarının tercihlerinden etkileniyor.

Pazarlamada son yılların trendi hiç şüphesiz Kids Marketing. Geleceğin hem üreticileri hem de tüketicileri olan çocuklar, bugün de tüketimde önemli bir paya sahip. Çocuklar, kendi tüketim dünyalarını ve markalarla olan ilişkilerini çok erken yaşlarda belirliyorlar. Araştırma kapsamında görüşülen 400 anneye, çocukların marka tercihlerinin şekillenmesinde etkili olan nedenler soruldu.

blank

Çocuklar için reklamlar anneler için fiyat etkili

Araştırma kapsamında annelere “Kendiniz ve çocuğunuz için marka seçimini etkileyen faktörler nelerdir?” sorusu soruldu. Anneler çocuklarının marka tercihinde en etkili olan faktörün reklamlar (%58) olduğunu, kendilerinin ise fiyata (%53) göre marka tercihi yaptığını belirtiyor. Hem çocukların hem de annelerin marka tercihini etkileyen diğer önemli unsurlar ise sosyal çevre ve arkadaşlar. Çocukların %44’ü markalara karşı tutumlarını annelerinin tutumlarına göre belirlerken, % 56’sı diğer faktörlere (arkadaş, reklam, çevre vb.) göre belirliyor. Diğer bir yandan marka bağımlılığı olmayan annelerin oranı %59, markaya karşı duyarlı annelerin oranı ise %49.

Çocukların ve annelerin tercih ettiği markalar

Annelere genel anlamda kendilerinin ve çocuklarının en sevdiği markalar soruldu. Annelere göre çocuklarının en fazla sevdiği markalar sıralamasında LC Waikiki %36 ile ilk sırada yer alıyor. LC Waikiki’yi %11 ile Adidas, %9 ile Ülker takip ediyor. Annelere göre ise en beğenilen marka %19 ile Ülker. Diğer iki marka ise Adidas (%12) ve Nike (%11). Çocukların ve annelerinin en sevdiği markaların uyumuna bakıldığında, annelere göre çocukların %20’sinin, anneleriyle aynı markayı ‘’en çok sevdiği marka’’ olarak benimsedikleri gözlemleniyor. Adidas, anne ve çocuk marka uyumunda %6’lık oranıyla anne-çocuk sevgisini aynı anda kazanmış en başarılı marka olarak ortaya çıkıyor. Çocukların tercihi satın almada etkili Annelerin %66’sı genel olarak çocuklarının tercihlerinin, kendi satın alma kararları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. AB SES mensubu annelerin çocuklarının tercihinden etkilenme oranı %85, C1 SES mensubu annelerin ise etkilenmeme oranı %27. Yani, refah seviyesi arttıkça annelerin çocuklarının marka tercihlerinden etkilenme oranlarının arttığı, ürünün fiyatı arttıkça ise annelerin etkilenme oranının azaldığı görülüyor.

Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise her 10 anneden yaklaşık sekizi (%75) ürün alışverişinde çocuklarının tercihlerinden etkileniyor. Bu etkilenmenin kırsal bölgelerde yaşayan annelerde daha fazla olduğu görülüyor. Ortalama etkilenme skorunun en yüksek olduğu kategoriler oyuncak ve kek (3,4). Çocukların satın almada en az etkisi olduğu kategoriler ise cep telefonu ve (2,8) ve beyaz eşya (2,6).

Farklı gelir gruplarındaki annelerle görüşüldü

Xsights Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen “Markaların Efendisi Çocuklar: Çocuk Dünyasında Markalar Algı Araştırması’17” araştırmasına, Türkiye temsili, IBSS-1 kapsamında yer alan ve 12 ilde ikamet eden toplam 400 anne katıldı. 6-12 yaş arası çocuk sahibi (sahip olunan çocuk sayısı ortalama iki) ve yaş ortalaması 38 olan annelerin %13’ü AB, %22’si C1, %29’u C2 ve %36’sı DE SES grubuna dahil. 8-10 Mart 2017 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleşen araştırmada katılımcı annelerin yaklaşık %70’i ev hanımı, %30’u ise çalışan anne.

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi