Gündem

TOPLUMSAL CHECK-UP: Kadın Gazeteci

Xsights’ın yaptığı araştırmalar Dünya Gazetesi’nde yer almaya devam ediyor. TOPLUMSAL CHECK-UP dosyasının bu haftaki konusu Xsights’ın gazete okuyucuları arasında yaptığı araştırma oldu. 

TÜİK’in en son verilerine baktığımızda basında çalışanların %24’ünün kadın olduğu görülüyor, medyadaki kadınlar yine TÜİK verilerine göre erkeklerden daha eğitimliler; gazeteci kadınların %56’sı lisans ve lisansüstü eğitim almışken, erkek çalışanların %50’si aynı eğitim seviyesine sahip. Dünyada diğer araştırma sonuçlarına baktığımızda dünyada genelinde de durumun çok iyi olmadığını gözlemliyoruz. IWMF’in dünya çapında, 500’den fazla medya kuruluşuyla yaptığı çalışmada basındaki iş gücünün sadece üçte birini kadınlar oluşturuyor, üst yönetimdeki görevlerin yüzde 73’ü ise erkekler tarafından yürütülüyor.

blank

Xsights’ın gazete okuyucuları arasında yaptığı araştırma gazete okuyucularının % 73’nün kadın gazeteci sayısının yeterli olmadığını düşündüğünü gösteriyor. Cinsiyet ayrımcılığı ise kadın gazetecilerin önündeki en büyük engel olarak tanımlanıyor. Basında cinsiyet ayrımcılığının önüne geçmenin, kadınların cam tavanı delmesine destek olacak projelere ihtiyaç duyuluyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı yapılan Yüzde 30 Kulübü benzeri atılımların gazetecilik konusunda da hayata geçirilmesi, kadın gazetecilere özel ödüller verilmesi, bu alanda kadınlara özel burslar sağlanması, ilk akla gelen çözümler arasında bulunuyor.

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi