Gündem

Suriyelilerin Yaşam Koşulları Araştırması

Kampların dışında yaşayan Suriyelilerin Perspektifinden…

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaştığımız en büyük göçmen sorununu, Türkiye’ deki iki milyon Suriyeli ve Avrupa Birliği’nin aldığı son karar doğrultusunda farklı bir şekil almaya başladı.

XSIGHTS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün yaptığı son araştırmada, Türkiye’ de kampların dışında yaşayan Suriyelilerin yaşam koşulları, günlük karşılaştıkları zorluklar ve geleceklerine dair planları konu edildi. Araştırmadan çıkan ilgi çekici sonuçlardan bazıları:

  • Türkiye’ de kampların dışında yaşayan Suriyelilerin % 20 ‘ sinin ülkesinde aile ferdi kalmamıştır; öte yandan % 32 ‘ sinin Türkiye dışında ki ülkelerde akrabası bulunmaktadır.
  • Kampların dışında yaşayan Suriyelilerin % 79’ u her gün dil ile ilgili sorunlar yaşamaktadır,
  • % 75’ i barınma / ev bulma konusunda zorluklar yaşamıştır
  • % 82 ‘ si iş bulmakta zorlanmış ya da zorlanmaktadır,
  • Öte yandan bu grubun sadece % 14 haklarından haberdar oldukların, % 26 ‘ sı kendilerini Türkiye’ ye entegre hissettiklerini ifade etmiştir. Kamu hizmetlerinden yararlananalar kendilerini daha bütünleşmiş hissetmektedirler.
  • Kamplar dışında yaşayan Suriyelilerin % 73’ ü kendilerini güvende hissederken, her dört katılımcıdan sadece bir tanesi ( % 38) Türkiye’ de yaşamaktan memnun olduğunu söylemiştir.
  • Araştırmanın yapıldığı tarihte, kamplar dışında yaşayan Suriyelilerin % 56’sı ülkelerine geri dönmeyi, % 21 ‘ I Türkiye’ de yerleşmeyi % 16’sı ise başka bir ülkeye göçmeyi planlamakta olduklarını belirtmişlerdir Göçmek istediklerin ülkelerin başında Sudi Arabistan, Almanya ve Hollanda gelmektedir.
  • Kampların dışında yaşayan Suriyelilerin sadece % 35’ i ülkesinin geleceğini pozitif değerlendirmektedir; olumlu değerlendirenlerin ülkelerine dönme ihtimali çok daha yüksektir.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi