Gündem

Doğuştan Akıllı Şehir Kayseri

Xsights’ın ‘Akıllı Şehir Çalıştayı’ ile katkı verdiği Kayseri’nin Akıllı Şehircilik çalışmaları medyada ilgi görmeye devam ediyor.  

Doğuştan Akıllı Şehir Kayseri 
Kamu Teknoloji Platformu, Akıllı Şehirler 

“Smart City” anlayışı ile bilinen “Akıllı Şehir” kavramının Türkiye için yeni bir kavram gibi görünse de Kayseri için yeni olmadığını vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye olarak “Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim” düşüncesiyle geçmişten bugüne Kayseri’nin Akıllı Şehircilikte daha fazla gayret ve tecrübe ile hareket ettiğini söyledi. Belediye başkanı olmadan olmadan önce bilişim sektöründe uzun yıllar yöneticilik yaptığını hatırlatan Çelik “Gördüm ki değişim ve gelişim çok önemli iki kavram. Eğer gelişim ve dönüşümü zamanında yakalayamazsanız kaybolur gidersiniz” dedi. 

Belediye olarak yıllardır her işte akılcı, rasyonel ve birlikte çalışma anlayışı ile tüm ihtiyaçların giderilmeye çalışıldığını belirten Çelik, “Günümüzde özellikle Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde öne çıkan akıllı şehircilik çalışmaları gibi Kayseri’de de bu çalışmalar tek bir merkezden yönlendirilmekte ve koordinasyon sağlanmaktadır. Tıpkı Coğrafi Bilgi Sistemlerinde ortaya konulan birlikte çalışma anlayışında olduğu gibi Akıllı Şehircilik çalışmalarında da bazı kurallar ve standartlar ortaya koyulmuştur” diye konuştu.

her gelen medeniyet ve oluşumla birlikte yenilikçi, çağdaş, girişimci ve akıllı çözümlerin nesilden nesile bir miras olarak aktarıldığını dile getiren Çelik, ” Günümüzde yakın zamanda elektrik ve suyun yönetiminde skada uzanktan kontrol sisteminden, bisiklet paylaşım sistemlerine, çevreyi kirleten minibüslerin trafikten kaldırılıp yerlerine karbon salınımı çok daha az olan doğalgazlı otobüzlerin kullanımına kadar bir çok alanda Büyükşehir Belediyesi ülkemizde örnek olacak projeleri hayata geçirmiştir” ifadelerini kullandı. 

blank

Kayseri Türkiye’nin Açık Hava Laboratuvarı Olacak

Çelik, Kayseri^de akıllı şehircilik kapsamında yapılacak en önemli işin; merkezinde vatandaşların olduğu kamu kurumları, Üniversiteler, STK’lar, Ar-Ge firmaları, Teknokentler, Start-Up Girişimleri ve deneyimli şirketlerle beraber ortak bir platformda birlikte hareket ederek bir ekosistem oluşturmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda şehir merkezi ve belirlenen diğer pilot bölgelerde çevreye duyarlı yaklaşımlarla hayatı kolaylaştırma adına şehircilik çalışmaları uygulanacağını belirten çelik, buralardan elde edilen sonuçların karşılaştırılarak finansman modelleri ile hayata geçirilmesinin sağlanacağını ifade etti. Kayseri’nin bu çalışmalar doğrultusunda Türkiye’nin akıllı şehircilikte en büyük açık hava laboratuvarı olacağını vurgulayan Çelik, ” Örneğin trafikle ilgili belediyemizin ihtiyaç duyduğu trafik yoğunluğunu azaltma çalışmaları için ihtiyaç ortaya koyulduktan sonra Belediyemizin akıllı şehircilik portalından tartışmaya açılacak bu konu hakkında fikri olanlar ilgi duyanlar ve çözüm üretenler ile belli bir bilimsel süzgeçten geçirildikten sonra çözüm önerileri belirlenen pilot bölgelerde uygulanacak, gözlemlenecek ve karşılaştırıclacaktır. Buradan elde edilen sonuçlar gözden geçirilecek en uygun çözüm hayata geçirilecektir” diye konuştu. 

Projeler Finansman Modelleriyle Hayata Geçirilecek

Belli bir bölge için belirlenmiş olan çözümlerin hayata geçirilmesi ve tüm şehre uygulanmasında öz kaynakların yerine mümkün olduğu kadar hibe veya proje desteklerinin kullanılacağını ifade eden Çelik, “Yani özellikle yurt içinde Kalkınma ajansları ve TÜBİTAK başta olmak üzere Bakanlıkların Destekleri ve diğer proje yarışmaları gibi destekler ile Yurt dışında AB, Horizon 2020, AMerikan Kalkınma Ajanasları, Arap Kalkınma Birlikleri ve Şangay Birliği gibi yurtdığı ortakları ve destekleri ile tüm dünyada proje konusuna göre finansman imkanı tanıyan tüm seçenekler değerlendirilecektir. Yerli Firma çözümlerine öncelik tanınarak yerli firmalara da destek sağlanacaktır. Tüm bu finans kaynaklarından da destek alınmazsa Belediyemizin öz kaynakları ile projeler hayata geçirilecektir” dedi.

Akıllı Şehircilik Çalışmaları Çoktan Başladı 

Yeni anlayış çerçevesinde ilk olarak akıllı şehircilik konusunda Türkiye’de çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olan Kamu Teknoloji Platformu ile bir araya gelinerek ortak çalışmalar yapıldığını ifade eden Çelik, “Geçtiğimiz ocak ayı başında Kayseri’de Xsights Araştırma şirketinin katkılarıyla akıllı şehircilik çalıştayı düzenlenmiştir. Buradan elde edilen sonuçlar bir yol haritası belirlenmesinde kullanılacaktır. Bu yol haritası Kayseri’nin gelecek yıllarda bu kapsamda yapacağı çalışmaları bir düzen ve plan içinde yapması sağlanacak bir eylem planı olacaktır. ifadelerini kullandı. 

Projelerin tanıtılması ve ortak platform sağlanmak amacıyla http://www.smartcitykayseri.com ve http://www.akillisehirkayseri.com adresleri üzerinden tüm akıllı şehir projelerinin incelenebileceğini belirten Çelik, dleyenlerin bu portallar üzerinden projelere katkı sunabileceğini ve çözüm önerilerini aktarabileceğini ifade etti. Bu çalışmalara her geçen gün daha yeni ve çevreci projeler eklenmekte olduğunu dile getiren Çelik, “Halihazırda belediyemiz ve tüm iştirak şirketlerimizin yürüttükleri akıllı şehir çalışmalarının bu portale ve harita sistemlerine aktarımı yapılmaktadır. Bu ekosistem anlayışı ile Kayseri bir dünya şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeketedir” dedi. 

Yazar

Picture of Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi